Thông báo về việc tổ chức “Buổi chia sẻ kinh nghiệm du học Nhật Bản của cựu lưu học sinh Việt Nam” (lần thứ tư) và “Hướng dẫn về Học bổng Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho)”

2024/3/28
Chúng tôi sẽ tổ chức “Buổi chia sẻ kinh nghiệm du học Nhật Bản của cựu lưu học sinh Việt Nam” (lần thứ tư). Tại buổi chia sẻ này, cựu lưu học sinh sẽ chia sẻ kinh nghiệm du học Nhật Bản của bản thân và sức hấp dẫn của du học Nhật Bản. 
Lần này sẽ có phần hướng dẫn về Học bổng Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) dành cho bậc sau đại học gồm thạc sỹ và tiến sỹ. Học bổng này sẽ có thông báo tuyển sinh trong thời gian sắp tới. Các bạn quan tâm hãy đăng kí tham dự nhé!

1.Thời gian
Ngày 29 tháng 03 (thứ sáu)  17:30 ~ 18:45 (Những người đăng kí tham dự online có thể truy cập vào đường link trên Microsoft Teams từ 17:15)

2. Hình thức
Tham dự trực tuyến qua Microsoft Teams
※Đại sứ quán sẽ gửi đường link truy cập cho những người đăng kí tham dự

​3. Nội dung
- Phần hướng dẫn về Học bổng Chính phủ của Đại sứ quán Nhật Bản
- Phần chia sẻ trải nghiệm của một lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản và đang học tập tại Nhật Bản (cuộc sống du học tại Nhật Bản, môi trường học tập, việc làm sau khi tốt nghiệp vv…)
Phần hướng dẫn về Học bổng Chính phủ Nhật Bản lần này chỉ tập trung cho bậc sau đại học gồm thạc sỹ và tiến sỹ.

4. Cách thức và thời hạn đăng kí  
Cần ghi đầy đủ thông tin (họ tên, email, tên trường, tên cơ quan, cách thức tham dự) vào đường link dưới đây trước 12:00 ngày 29 tháng 03 năm 2024 (thứ sáu).
Đường link đăng kí: https://forms.office.com/r/iRNKAE3PM8