“Sách hướng dẫn về cuộc sống và làm việc” dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản

2019/11/18
Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng “Sách hướng dẫn về cuộc sống và làm việc”, trong đó cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết giúp người nước ngoài có thể yên tâm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Cuốn sách này tổng hợp tất cả những thông tin cơ bản nhất, rất hữu ích đối với những người Việt Nam có dự định sang Nhật Bản hoặc đang sinh sống tại Nhật Bản. Hãy tham khảo để có được những thông tin cần thiết.
 
(Tiếng Việt) http://www.moj.go.jp/content/001304607.pdf
(Tiếng Nhật)http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00047.html
(Tiếng Anh) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri10_00006.html
 
(Sách hướng dẫn bằng tiếng Nhật tập hợp tất cả những thông tin đơn giản nhưng quan trọng và hữu dụng ngay)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00062.html
 
Nội dung Sách hướng dẫn:
Chương 1: Những điều cần thiết khi sinh sống tại Nhật Bản
Chương 2: Chính quyền thành phố, quận, phường, xã
Chương 3: Làm việc tại Nhật Bản
Chương 4: Sinh con và dạy con
Chương 5: Giáo dục
Chương 6: Y tế
Chương 7: Lương hưu, phúc lợi
Chương 8: Thuế
Chương 9: Giao thông
Chương 10: Trường hợp khẩn cấp (bị bệnh và sự cố bất ngờ), thiên tai (bão, đông đất)
Chương 11: Tìm nhà để ở
Chương 12: Cuộc sống tại Nhật Bản
 
Tại “Trang web – cổng thông tin hỗ trợ cuộc sống của người nước ngoài” dưới đây, bạn có thể tìm hiểu những nội dung khác không có trong “Sách hướng dẫn” nêu trên như: “Số liên lạc khi gặp khó khăn”, “Danh sách đầu mối liên lạc để trao đổi thông tin tại các khu vực”. Các thông tin này chỉ được cung cấp bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Hãy sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin này.
 
(Tiếng Nhật) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html
(Tiếng Anh) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri10_00006.html