Nhật Bản đang tìm kiếm người lao động có kỹ năng đặc định

Nhật Bản đang tìm kiếm người lao động có kỹ năng đặc định

Bạn có muốn phát triển tài năng của mình ở Nhật Bản không?
Từ tháng 4 năm 2019, Nhật Bản đã thiết lập tư cách lưu trú mới để tiếp nhận người nước ngoài làm việc ở một số lĩnh vực ngành nghề của Nhật Bản như một lực lượng lao động có thể làm việc ngay gọi là “Specified Skilled Worker (SSW: Người lao động kỹ năng đặc định)”. Trang này giới thiệu các thông tin dành cho những ai muốn phát huy trình độ chuyên môn, kỹ năng đã tích lũy từ trước đến nay trong môi trường làm việc ở Nhật Bản.

Giới thiệu đàn anh làm việc tại Nhật Bản

Các video sau đây được làm vào tháng 3 năm 2022. Vào tháng 5 năm 2022, [ Ngành vật liệu ] được hợp nhất với các ngành chế tạo khác thành một lĩnh vực.

Blossom! in Japan.

Các video sau đây được làm vào tháng 3 năm 2022. Từ tháng 5 năm 2022 trở đi sẽ có 12 lĩnh vực ngành nghề đặc định.

  • Play movie in a new window:14 in demand occupations
  • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
  • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top