Nhật Bản đang tìm kiếm người lao động có kỹ năng đặc định

Nhật Bản đang tìm kiếm người lao động có kỹ năng đặc định

Bạn có muốn phát triển tài năng của mình ở Nhật Bản không?
Từ tháng 4 năm 2019, Nhật Bản đã thiết lập tư cách lưu trú mới để tiếp nhận người nước ngoài làm việc ở một số lĩnh vực ngành nghề của Nhật Bản như một lực lượng lao động có thể làm việc ngay gọi là “Specified Skilled Worker (SSW: Người lao động kỹ năng đặc định)”. Trang này giới thiệu các thông tin dành cho những ai muốn phát huy trình độ chuyên môn, kỹ năng đã tích lũy từ trước đến nay trong môi trường làm việc ở Nhật Bản.

12 nghề thuộc đối tượng của SSW

Bạn có thể làm việc tại Nhật Bản với tư cách SSW trong 12 lĩnh vực sau.Trong số các lĩnh vực dưới đây, " Ngành vật liệu ", " Ngành chế tạo máy công nghiệp " và " Ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử " được hợp nhất lại thành một lĩnh vực vào tháng 5 năm 2022.

Blossom! in Japan.

Các video sau đây được làm vào tháng 3 năm 2022. Từ tháng 5 năm 2022 trở đi sẽ có 12 lĩnh vực ngành nghề đặc định.

  • Play movie in a new window:14 in demand occupations
  • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
  • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top