Thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng có thời hạn “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở” (nhân viên Việt Nam)

2021/1/8
 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo tuyển dụng một nhân viên hợp đồng có thời hạn để thực hiện một số công việc của Đại sứ quán liên quan đến “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở”.

1. Mô tả công việc:
    Nhân viên hợp đồng có thời hạn sẽ thực hiện công việc liên quan đến việc hình thành, triển khai  và theo dõi dự án của “chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở” tại Việt Nam theo sự chỉ đạo của cán bộ phụ trách của Đại sứ quán trên cơ sở Hợp đồng có thời hạn ký kết với Đại sứ quán.           
    Nội dung công việc cụ thể như sau đây.
(1)   Khảo sát thực tế tại địa phương trước và trong khi thực hiện dự án
(2)   Thu xếp tổ chức lễ ký kết hợp đồng viện trợ và các buổi lễ khác
(3)   Tiếp nhận báo cáo của đơn vị nhận viện trợ.v.v.
(4)   Quản lý, giám sát và theo dõi tình hình thực hiện dự án
(5)   Liên lạc và làm việc với đơn vị yêu cầu viện trợ và đơn vị thực hiện

2. Hình thức tuyển dụng
(1)   Tiền lương: Theo quy định của Đại sứ quán (tiền lương từ 700 USD∼)
(2)   Nơi làm việc: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
(3)   Thời gian hợp đồng tuyển dụng: Từ 1/4/2021 đến 31/3/2022
Tùy thuộc vào thành tích làm việc và nguyện vọng cá nhân, thời gian làm việc có thể gia hạn tối đa 3 năm

3. Điều kiện ứng tuyển
 (1) Yêu cầu về năng lực
a. Ngoại ngữ
    Có khả năng sử dụng tiếng Anh để hoàn thành công việc (TOEFL iBT 95 trở lên/ IELTS 7 trở lên hoặc trình độ Tiếng Anh tương đương). Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật.
b.Trình độ học vấn
    Tốt nghiệp đại học trở lên
c.Yêu cầu khác
・Khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần
・Có kiến thức và quan tâm đến hợp tác phát triển và hợp tác kinh tế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực phát triển.
・Có khả năng sử dụng phần mềm cơ bản (Word, Excel, Powerpoint.v.v.)
・Có thể đi công tác địa phương

4. Cách thức ứng tuyển:
     Đề nghị ứng viên gửi hồ sơ dưới đây tới địa chỉ e-mail: grassrootishokuin@ha.mofa.go.jp  trước ngày 29 (thứ sáu) tháng 1 năm 2021.
(1)   Lý lịch bằng tiếng tiếng Anh (kèm theo ảnh)
(2)   Lý do ứng tuyển (nêu lý do ứng tuyển trong khoảng 1 trang giấy A4, ví dụ như mong muốn phát huy kiến thức và kinh nghiệm có được trong quá trình học tập hoặc công tác từ trước đến nay ở vị trí công tác mới này như thế nào (hình thức tự do, viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật)
(3)   Giấy chứng nhận trình độ học vấn cao nhất (chấp nhận bản sao)
(4)   Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ (TOEFL, TOEIC.v.v.) (chấp nhận bản sao)
    Ứng viên cần ghi rõ địa chỉ e- mail và số điện thoại trong lý lịch. Đại sứ quán chỉ sử dụng thông tin cá nhân do ứng viên cung cấp để xét tuyển và đảm bảo nghiêm ngặt việc giữ bí mật thông tin. Ngoài ra, xin lưu ý trước về việc Đại sứ quán sẽ không gửi trả lại hồ sơ đã ứng tuyển.

5. Cách thức xét tuyển
    Sau khi xét duyệt hồ sơ, Đại sứ quán sẽ phỏng vấn đối tượng đã vượt qua vòng này.
*Đại sứ quán sẽ không liên hệ đến ứng viên thi trượt vòng xét duyệt hồ sơ. Đối với ứng viên không vượt qua vòng phỏng vấn, Đại sứ quán sẽ thông báo bằng e-mail kết quả này. Đại sứ quán không tiếp nhận bất cứ liên hệ nào về quá trình tuyển dụng cũng như kết quả xét tuyển.v.v...

6. Các điểm cần lưu ý
(1) Hợp đồng có thời hạn này không phải là hợp đồng lao động mà đây là hợp đồng có thời hạn để thực hiện nghiệp vụ cụ thể của Đại sứ quán. Vì vậy, người lao động không được hưởng chế độ đãi ngộ của hợp đồng lao động thông thường. Người lao động cần phải tự tham gia bảo hiểm.
(2) Nhân viên hợp đồng có thời hạn không phải là người lao động được thuê hoặc phái cử với tư cách là nhân viên của Đại sứ quán Nhật Bản tại nước ngoài (không phải là nhân viên Đoàn ngoại giao), và cũng không phải là người đại diện cho Chính phủ Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại nước ngoài.