“Buổi thuyết minh và biểu diễn nhạc múa truyền thống Chăm Phan Rang: Nguồn gốc Lâm ấp nhạc trong nhã nhạc Nhật Bản” (T4,11/10/2023) (Dừng tiếp nhận đăng ký)

2023/9/27
Thông báo - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Nhóm Nghiên cứu Lịch sử Hà Nội và NPO Manabiya Tsubasa sẽ tổ chức “Buổi thuyết minh và biểu diễn nhạc múa truyền thống Chăm” vào chiều tối ngày 11 tháng 10 năm 2023 (Thứ 4) tại Trung tâm Thông tin và Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Việc tiếp nhận đăng ký đã kết thúc do đã đạt được 60 người đầu tiên. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã đăng ký.
  • Liên hệ: Trung tâm Thông tin và Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam : kobunvn@ha.mofa.go.jp
Mối liên quan giữa gagaku (nhã nhạc) Nhật Bản và nhạc múa Chăm:
Gagaku (nhã nhạc) Nhật Bản có 8 tiết mục được gọi là Rinyu-Hachigakyu (Lâm Ấp Bát Nhạc), được truyền do nhà sư Champa Buttetsu (Phật Triết), người đã đến Nhật Bản vào năm 736 cùng với Bodhisena, người từng là đạo sư tại Lễ mở mắt tượng Phật lớn ở Nara vào năm 752. Trước khi sang Nhật, sư Phật Triết sinh ra và lớn lên ở xứ người Chăm là Champa trên mảnh đất miền Trung Việt Nam. Trong cộng đồng Chăm, các điệu nhạc múa vẫn được duy trì và biểu diễn tại các lễ nghi tại các địa điểm linh thiêng, chẳng hạn như di tích Mỹ Sơn, nơi được công nhận là Di sản Thế giới. Sử sách Nhật Bản “Todaiji Yoroku” cũng ghi lại rằng tại lễ mở mắt tượng Phật lớn, sư Buttetsu đã làm đạo diễn tiết mục múa "Karyobin" (Kalaviṅka, Múa chim Ca lăng tân gia), một trong 8 tiết mục Lâm Ấp Nhạc.
 
Tờ rơi :
https://npo-tsubasa.or.jp/blog/japan/wp-content/uploads/2023/09/2023101102.jpg