Thông báo về “Hội chợ việc làm nước ngoài” lần thứ hai dành cho người muốn làm việc theo chế độ kỹ năng đặc định

2023/1/13
  Nhằm hỗ trợ người lao động nước ngoài muốn làm việc theo chế độ kỹ năng đặc định và các doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động kỹ năng đặc định, Tổng cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú, Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ tổ chức “Hội chợ việc làm nước ngoài” theo hình thức trực tuyến hướng đến các đối tượng tham gia chủ yếu là người nước ngoài hiện cư trú ngoài lãnh thổ Nhật Bản. Chương trình hội chợ sẽ có phần giới thiệu về chế độ kỹ năng đặc định và phần trình bày của các doanh nghiệp Nhật Bản. Các bạn quan tâm, xin mời tham khảo thông tin chi tiết tại đây, và đăng ký tham gia.
 
○Thời gian tổ chức
  Ngày 4 (thứ bảy) và 5 (chủ nhật) tháng 2 năm 2023. (Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anhtiếng Việt.)
 
Dự định tổ chức hội chợ tại 11 quốc gia sau đây: Philippines, Cam-pu-chia, Nepal, Mông Cổ, In-đô-nê-xia, Việt Nam, Thái Lan, Sri-Lanka, Uzbekistan , Ấn Độ, Băng-la-đét.