Cấp visa lưu trú ngắn hạn nhiều lần cho công dân Việt Nam (thực hiện qui chế nới lỏng mới)

2014/9/1
 Từ ngày 1/7/2013, Nhật Bản bắt đầu thực hiện việc cấp visa lưu trú ngắn hạn nhiều lần cho công dân Việt Nam (người mang hộ chiếu phổ thông của Việt Nam) với mục đích phát triển giao lưu hơn nữa với Việt Nam. Tiếp đó, sau khi xem xét tình hình thực tế, Nhật Bản quyết định nới lỏng đối tượng cấp, điều kiện cấp và một phần hồ sơ cần thiết khi xin cấp visa lưu trú ngắn hạn nhiều lần kể từ ngày 30/9/2014. Chi tiết xin tham khảo tại đây.