Về việc đơn giản thủ tục xin visa

2019/6/26
 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam mời gọi khách du lịch đến Nhật Bản, theo đó đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giao lưu con người vì thế từ ngày 1 tháng 3 năm 2019, sẽ đơn giản hóa giấy tờ xin visa ngắn hạn dành cho những người thuộc diện: nhân viên chính thức của cơ quan chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, những nhà trí thức – văn hóa. Ngoài ra, vợ/chồng, con cái, bố mẹ ruột và bố mẹ của vợ/chồng (tứ thân phụ mẫu) cũng là đối tượng được phép đơn giản thủ tục xin visa. Tuy nhiên, đối tượng của thủ tục này không bao gồm bạn bè của những người thuộc diện đơn giản thủ tục xin visa.

 Chi tiết về điều kiện, nội dung thực hiện dành cho đối tượng thỏa mãn điều kiện, xin hãy tham khảo tại đây.