Về việc thay đổi cửa sổ tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa

2023/10/13
     Kể từ ngày 01/11/2023, việc nộp hồ sơ xin cấp visa của các “Công ty tư vấn du học được Chính phủ Việt Nam cấp phép”, “Công ty phái cử Thực tập sinh kỹ năng/Kỹ năng đặc định được Chính phủ Việt Nam cấp phép” và của cá nhân, của các cơ quan đoàn thể xin visa cho cán bộ, nhân viên công ty mình sẽ phải tiến hành nộp toàn bộ thông qua Đại lý ủy thác do Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam chỉ định thay vì nộp trực tiếp tại cửa sổ tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa của Phòng Lãnh Sự, Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam như từ trước đến nay.
     Danh sách Đại lý ủy thác được chỉ định của Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam tại đây.