Lễ Ký kết hợp đồng viện trợ cho “Dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại xã Tân Lập, Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” cùng 6 dự án khác trong Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2020

2020/12/18
1.	Dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại xã Tân Lập, Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
2.	Dự án rà phá bom chùm tại tỉnh Quảng Bình
 Đại sứ quán xin trân trọng thông báo vào ngày 16/12/2020 vừa qua Đại sứ quán đã tiến hành Lễ Ký kết hợp đồng viện trợ cho Dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại xã Tân Lập, Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” cùng 6 dự án khác trong Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2020.
 
   Tổng số tiền viện trợ cho 7 dự án được ký kết lần này lên tới 1 triệu 147 nghìn 533 đô la Mỹ. Trong đó bao gồm dự án ở nhiều lĩnh vực khác nhau như rà phá bom mìn ở tỉnh Quảng Bình, Dự án cung cấp thiết bị chụp X-Quang di động giúp sàng lọc bệnh lao một cách hiệu quả tại vùng sâu, vùng xa, Dự án cung cấp trang thiết bị chữ nổi cho 3 tỉnh miền Bắc Việt Nam, Dự án xây dựng lớp học cho trường tiểu học, trường mần non, Dự án xây dựng hệ thống nước sạch, Dự án xây dựng đường liên bản. Khái quát về nội dung các dự án xin tham khảo tại đây. 
 
 Hơn nữa, chính phủ Nhật Bản cũng rất vui mừng bởi thông qua dự án trang bị thiết bị X-quang cầm tay và thiết bị chữ nổi được viện trợ lần này, sẽ góp phần thúc đẩy Việt Nam phát triển hơn nữa về mặt công nghệ, thông qua việc sử dụng hiệu quả máy móc kỹ thuật hiện đại của Nhật Bản.
 
 Chương trình viện trợ không hoàn lại qui mô nhỏ cấp cơ sở sẽ nghiên cứu giải quyết từng nhu cầu cấp thiết ở cấp địa phương một cách tỉ mỉ, cẩn thận, bằng việc hợp tác với các đoàn thể địa phương, và các tổ chức NGO. Chương trình này được triển khai ở Việt Nam từ năm 1992, cho đến nay đã thực hiện được 680 dự án, với tổng số tiền viện trợ lên tới 58 triệu đô la Mỹ.
 
 Chính phủ Nhật Bản phối hợp với cơ quan địa phương và các tổ chức NGO, giải quyết các vấn đề cơ bản của cộng đồng, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển bền vững của Việt Nam. Thông qua Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở, Chính phủ Nhật Bản mong muốn sẽ ngày càng đẩy mạnh hợp tác thiết thực hơn nữa, để người dân hai nước thấu hiểu được tình cảm của nhau.
 
3.	Dự án cung cấp trang thiết bị chữ nổi cho 3 tỉnh miền Bắc Việt Nam
4.	Dự án xây dựng lớp học cho trường tiểu học Thượng Ninh, xã Thượng Ninh, tỉnh Thanh Hóa
5.	Dự án xây dựng đường liên bản xã Hố Mít, tỉnh Lai Châu
6.	Dự án xây dựng trường mầm non xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
7.	Dự án cung cấp thiết bị chụp X-Quang di động sàng lọc bệnh lao