Thúc đẩy giáo dục tiếng Nhật tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Việt Nam

2021/3/4
Trang này giới thiệu về tình hình triển khai công tác dạy và học tiếng Nhật như một môn học chính thức đang được tiến hành tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Việt Nam.
  1. Tình hình triển khai công tác dạy và học tiếng Nhật tại các tỉnh thành phố và các trường phổ thông ở Việt Nam. 
  2. Giao lưu với Nhật Bản của các trường đang giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam (các chuyến thăm của lãnh đạo chính phủ, các hoạt động xã hội của các doanh nghiệp Nhật Bản vv..)
Chính phủ Nhật Bản và Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản đang tiến hành các hoạt động hỗ trợ cho công tác dạy và học tại các trường phổ thông của Việt Nam như sau:
 
1. Đào tạo bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ giờ học
○Tổ chức các khóa bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Nhật người Việt Nam, tư vấn hỗ trợ về mặt kỹ thuật.
○Hỗ trợ nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Nhật bằng việc phái cử các chuyên gia về giáo dục tiếng Nhật.
○Cung cấp các thông tin đánh giá về tình hình giảng dạy tiếng Nhật cho lãnh đạo nhà trường.
○Phái cử cộng sự tiếng Nhật dài hạn đến các trường để hỗ trợ cho công tác giảng dạy tiếng Nhật (29 người năm 2017, 35 người năm 2018, 37 người năm 2019, năm 2020 do dịch Covid-19 nên tạm dừng phái cử).  

2. Tạo cơ hội giao lưu tìm hiểu
○ Phái cử ngắn hạn các công sự tiếng Nhật đến các trường để tăng cường giao lưu về văn hóa Nhật Bản.
○Tạo môi trường giúp cho học sinh và giáo viên các trường đang dạy tiếng Nhật có cơ hội được tiếp xúc với sách báo của Nhật Bản tại Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam trực thuộc Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản.
○Tạo cơ hội sang thăm Nhật Bản cho học sinh, giáo viên, lãnh đạo các trường đang giảng dạy tiếng Nhật.
 

 

【Tham khảo】Vui lòng tham khảo thêm trên trang web "Thông tin về giáo dục tiếng Nhật theo quốc gia / khu vực" của Quỹ Nhật Bản (liên kết) về tổng quan và quá trình phát triển giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam.