Những nội dung cần lưu ý liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động

2021/6/24
 Việc cấp phép lao động đang được thực hiện theo Nghị định mới (152/2020/ND-CP) từ ngày 15 tháng 2 năm 2021, vì vậy Đại sứ quán Nhật Bản xin được thông báo những nội dung cần lưu ý như sau:
 
1. Khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia, cơ quan cấp phép thẩm định rất chặt chẽ tính phù hợp giữa chuyên môn học tại trường Đại học và công việc dự kiến tại Việt Nam, vì vậy có trường hợp bị từ chối khi doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ theo như quy định tại Nghị Định. Theo ý kiến trao đổi của Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm một số hồ sơ sau đây đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép lao động và trình bày đầy đủ để được xem xét, giải quyết. Đồng thời có thể gửi bản sao đến Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nắm bắt thông tin.
(1)Văn bản trình bày ➀Bối cảnh xin cấp giấy phép lao động、➁Sự liên quan giữa chuyên môn học tại Đại học và công việc tại Việt Nam、➂Nêu nguyện vọng được xem xét cấp phép (Tham khảo: Mẫu văn bản do Đại sứ quán soạn thảo)
(2)Bảng điểm Đại học (Bản gốc tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt công chứng) 

2. Do đã có trường hợp Chứng nhận tốt nghiệp Đại học không được chấp nhận như văn bản chứng minh học vị khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia, vì vậy Đại sứ quán đã gửi công hàm đính kèm đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong trường hợp phát sinh vấn đề tương tự, xin vui lòng trình công hàm đính kèm và giải thích với bộ phận tiếp nhận hồ sơ.
 
(Cập nhật ngày 31 tháng 8 năm 2021)
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã nhận được công văn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội thông báo về việc tiếp nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học của Nhật Bản trong hồ sơ xin cấp phép kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2021 trở đi.

3. Đại sứ quán được Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận rằng từ ngày 15 tháng 2 năm 2021, ngay cả lao động đã có giấy phép lao động và đang làm việc tại Việt Nam, nếu hết thời hạn của giấy phép lao động mà có nhu cầu tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì đều phải xin cấp mới giấy phép lao động. Trong trường hợp xin cấp mới giấy phép lao động, xin vui lòng lưu ý rằng sẽ có những văn bản đính kèm cần có nhiều thời gian để hoàn thiện, vì vậy rất mong các Quý doanh nghiệp bảo đảm có đủ thời gian chuẩn bị.
 
4. Giấy phép lao động được cấp dựa trên quyền hạn của cơ quan cấp phép của Chính phủ Việt Nam, vì vậy, xin vui lòng xác nhận với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là nơi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ về những câu hỏi cụ thể.
 
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam