Thông báo liên quan đến việc xin cấp visa

2017/7/18

+ ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM CHỈ THU LỆ PHÍ THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH.

     LINK TỚI BẢNG LỆ PHÍ

+ QUÝ KHÁCH CÓ THẮC MẮC VỀ LỆ PHÍ KHI NHÂN VIÊN ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ ĐẾN ĐỊA CHỈ E-MAIL SAU CHO CÁN BỘ NGƯỜI NHẬT BẢN.

 
     Soumuhan@ha.mofa.go.jp
     ※Có thể viết mail bằng tiếng Việt/tiếng Anh/ tiếng Nhật

+ TRONG TRƯỜNG HỢP XÁC ĐỊNH DÙNG THỦ ĐOẠN BẤT CHÍNH ĐỂ NHẬN TIỀN NGOÀI QUY ĐỊNH, ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM SẼ XỬ LÝ NGHIÊM KHẮC ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN, ĐỒNG THỜI, SẼ TỪ CHỐI VIỆC CẤP HỒ SƠ ĐÓ CHO DÙ CÓ BẤT CỨ LÝ DO GÌ.


 
ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
E-mail: Soumuhan@ha.mofa.go.jp