Thăm bạn bè người quen: thăm bạn bè, người có quan hệ họ hàng huyết thống hôn nhân quá 3 đời

2019/3/1

   Đại sứ quán Nhật Bản xử lý nghiêm trường hợp xin visa không đúng sự thật.
   Đại sứ quán Nhật Bản sẽ từ chối cấp visa những trường hợp như: nộp giấy tờ giả mạo hay trình bày nội dung sai sự thật.
 

   Người có nguyện vọng xin visa hãy sắp xếp những hồ sơ cơ bản dưới đây theo thứ tự. Người có kế hoạch sang Nhật liên tục hãy xem xét thủ tục xin “Visa nhiều lần phổ thông”.
   Do vậy, người xin visa thuộc diện: nhân viên chính thức của cơ quan chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, doanh nghiệp Nhật trong hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, hoặc là đại biểu quốc hội, đại biểu địa phương, những nhà trí thức - văn hóa và gia đình của người đủ điều kiện trên có thể đơn giản hồ sơ xin visa single. Chi tiết xin tham khảo tại đây.
 
 • Trường hợp người xin visa chi trả kinh phí → Trình nộp cả 【1】 【2】 
 • Trường hợp phía mời bên Nhật chi trả kinh phí  → Trình nộp tất cả: 【1】 【2】 【3】
 
【1】 Tài liệu người xin visa chuẩn bị

     Trường hợp nhiều người xin visa thì hãy đánh số ở bên phải phía trên của các tài lệu để hiểu được tài liệu nào liên quan đến người nào.

 
(1)    Hộ chiếu Bản gốc
(2)    Tờ khai xin visa (dán sẵn ảnh thẻ 4.5cm×3.5cm)
 • Phần cuối cùng của tờ khai xin visa, người xin visa chính chủ phải ký giống với chữ ký trên hộ chiếu.
 • Mặt sau ảnh phải ghi rõ họ tên.
 • Hồ sơ sẽ không được tiếp nhận nếu có chỉnh sửa ảnh.
 • Hồ sơ cần xử lý trên máy, đề nghị không dập ghim.
1 bản gốc
(3)   Tài liệu chứng minh mối quan hệ bạn bè với người mời
      a. Ảnh chụp chung (phải nhìn rõ mặt, không đeo kính hay đội mũ)
      b. Thư từ, e-mail (có thể xác định được rõ người gửi – người nhận)
      c. Bản kê chi tiết các cuộc gọi quốc tế v.v.
 
 • Trường hợp nộp ảnh, cần nộp thêm bản photocopy giấy tờ xác nhận nhân thân người mời (người bảo lãnh): hộ chiếu hoặc thẻ căn cước.
 • Trường hợp ảnh chụp tập thể, cần đánh dấu rõ ai là người xin visa, ai là người mời.
 • Nếu có chỉnh sửa ảnh, sẽ bị từ chối visa.
 
 
(4)    Tài liệu chứng minh năng lực chi trả kinh phí chuyến đi
      a. Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng
      b. Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan nhà nước cấp v.v.
 
1 trong các giấy tờ này
(bản gốc)
(5)     Giấy tờ xác nhận đặt chỗ máy bay hoặc hành trình
 • Vé tàu cũng được chấp nhận.
 • Khuyến cáo không được mua vé khi chưa nhận được visa.
 • Hành trình không phải là văn bản mà người xin visa/người mời làm mà là bản in "hành trình bay" trong đó có ghi thông tin ngày xuất phát/đến nơi, thời gian, họ tên, địa điểm xuất phát/đến nơi.
1 bản gốc

 

【2】 Tài liệu phía mời bên Nhật chuẩn bị
      Người mời – Người bảo lãnh phải đang cư trú dài hạn thực tế ở Nhật Bản.
 
(1)    Giấy lý do mời
 • Trong phần mục đích nhập cảnh, không chỉ ghi mặc định “thăm bạn bè” chung chung mà hãy ghi hoạt động cụ thể tại Nhật Bản.
 • Trường hợp có từ 2 người trở lên đồng thời xin visa, hãy kèm theo danh sách người xin visa.
1 bản
(Bản gốc hoặc Bản photocopy cũng được chấp nhận)
(2)    Lịch trình dự định
 • Phía mời bên Nhật bắt buộc phải làm tài liệu này . Nếu Đại sứ quán nhận định là phía người xin visa làm tài liệu này sẽ từ chối cấp visa.
 • Bắt buộc phải điền ngày nhập cảnh, ngày về nước. Bắt buộc điền tên chuyến bay và sân bay xuất nhập cảnh nếu đã có lịch.
 • Lịch trình cần viết theo từng ngày. Không chỉ ghi tên thành phố chung chung như “Tokyo”, “Kyoto” mà cần ghi cụ thể địa điểm và nội dung hoạt động thực tế.
 • Hãy điền cụ thể nơi sẽ nghỉ lại (nếu là khách sạn ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại).
1 bản
(Bản gốc hoặc Bản photocopy cũng được chấp nhận)
  
 
【3】 Tài liệu phía mời bên Nhật cần chuẩn bị thêm trong trường hợp chi trả kinh phí
(1)    Giấy chứng nhận bảo lãnh
 Chú ý nếu giấy chứng nhận bảo lãnh bị thiếu bất kỳ một mục nào đó sẽ không được chấp nhận.
 
1 bản
(Bản gốc hoặc Bản photocopy cũng được chấp nhận)
(2)    Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của phía bảo lãnh
      a. Giấy chứng nhận nộp thuế do chủ tịch thành phố, quận huyện, phường xã cấp
            (Tài liệu ghi tổng thu nhập gần nhất)
      b. Giấy chứng nhận thu nhập do chủ tịch thành phố, quận huyện, phường xã cấp
            (Tài liệu ghi tổng thu nhập gần nhất)
      c. Giấy chứng nhận nộp thuế do sở thuế cấp
            (Mẫu số 2 Giấy Chứng nhận có ghi số tiền thu nhập chịu thuế
              - 様式その2 所得金額の証明
)

      d. Bản sao giấy đăng ký nộp thuế (bản có đóng dấu thụ lý của sở thuế))
              ・ Trường hợp nộp thuế trực tuyến thì dùng bản “Thông báo thụ lý” và bản “Đăng ký nộp thuế”
      e. (Cũng có trường hợp Đại sứ quán yêu cầu) Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng
 
      Giấy chứng nhận nguồn thu nhập không được chấp nhận.
 
1 trong các giấy tờ
(Bản gốc hoặc Bản photocopy cũng được chấp nhận)
(3)    Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình)
   Trường hợp người bảo lãnh là người không có quốc tịch Nhật, cần chuẩn bị loại phiếu không giản lược các hạng mục ghi chú ngoài hạng mục my number và code phiếu công dân. Ngoài ra, cần trình nộp bản photocopy 2 mặt thẻ ngoại kiều còn hiệu lực.
 
1 bản
(Bản gốc hoặc Bản photocopy cũng được chấp nhận)
   
 
 【Chú ý】 
1 Hướng dẫn ở trang này chỉ là các giấy tờ cơ bản để trình nộp khi xin visa.
2 Hồ sơ thiếu, nội dung không điền đầy đủ sẽ không được tiếp nhận.
3 Tùy từng trường hợp, có thể sẽ yêu cầu bổ sung giấy tờ hoặc yêu cầu phỏng vấn.
4 Nếu Đại sứ quán yêu cầu nhưng không bổ sung giấy tờ hoặc không phỏng vấn, hồ sơ sẽ bị dừng xét duyệt.
5 Trừ trường hợp nhân đạo, Đại sứ quán sẽ không cấp sớm visa.
6 Có trường hợp sẽ cần thời gian xét duyệt lâu hơn trên vài tuần, hãy thu xếp thời gian thoải mái để trình nộp hồ sơ xin visa.
7 Nếu cần trả lại bản gốc nhất định phải trình nộp thêm 1 bản photocopy.
8 Trừ các giấy tờ đã ghi rõ thời hạn hiệu lực, tất cả giấy tờ trong hồ sơ trình nộp phải trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành.
9   Về hồ sơ chuẩn bị từ phía Nhật Bản có thể nộp hồ sơ photocopy, tuy nhiên trường hợp cần xét duyệt kĩ lưỡng hơn thì vẫn có khả năng yêu cầu nộp bổ sung bản gốc.

                                                    
 (Hết)