Tình hình hợp tác của các trường đại học Nhật Bản và Việt Nam

2023/10/4
Trong những năm gần đây giao lưu giữa các trường đại học của Nhật Bản và Việt Nam ngày càng tăng lên như việc phái cử sinh viên sang giao lưu lẫn nhau, ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác về giao lưu học thuật vv…Hơn nữa, các nhà nghiên cứu của Nhật Bản và Việt Nam cũng thường xuyên cộng tác nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực trong đó có cả các vấn đề của Việt Nam.
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tổng kết các thông tin liên quan đến giao lưu học thuật và cộng tác nghiên cứu giữa hai nước như dưới đây. Đại sứ quán Nhật Bản sẽ cung cấp các thông tin về những hợp tác quan trọng của các trường đại học Nhật Bản này khi có cơ hội và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với những hoạt động hợp tác của các trường đại học Nhật Bản.
 
21 trường đại học dưới đây đã gửi thông tin đến Đại sứ quán Nhật Bản (tại thời điểm tháng 9 năm 2023)
 
<Hợp tác tại khu vực miền bắc>
Đại học Tsukuba, Đại học công nghệ Chiba, Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia, Đại học điện tử truyền thông, Đại học Hosei, Đại học Thành phố Yokohama, Đại học Kanto Gakuin, Đại học Nagoya, Đại học Gifu, Đại học Kanazawa, Đại học Kyoto, Đại học Ritsumeikan, Đại học Osaka, Đại học công lập Osaka, Viện Khoa học và Công nghệ Nara, Đại học Kansai Gakuin
 
<Hợp tác tại khu vực miền trung>
Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo, Đại học Điện tử Truyền thông, Đại học Hosei, Đại học Gifu, Đại học Kanazawa, Đại học Kyoto, Đại học Ritsumeikan, Đại học Công lập Osaka, Đại học Kansai, Viện Khoa học và Công nghệ Nara, Đại học Okayama, Đại học Tỉnh Nagasaki
 
<Hợp tác tại khu vực miền nam>
Đại học Tsukuba, Đại học Saitama, Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo, Đại học điện tử truyền thông, Đại học Hosei, Đại học Nagoya, Đại học Kanazawa, Đại học Kyoto, Đại học Ritsumeikan, Đại học Công lập Osaka, Viện Khoa học và Công nghệ Nara
 
※ Mời xem thông tin các trường đại học Nhật Bản đã có hợp tác với các trường đại học Việt Nam theo đường link: https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/HoptacgiuacactruongdaihocNhatbanvaVietnam.html
※ Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật thông tin, vì vậy các trường đại học nào có nguyện vọng được đưa vào danh sách xin đề nghị thông báo tới địa chỉ dưới đây.

 
Địa chỉ liên lạc
Ban Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
TEL:+84-24-3846-3000
FAX:+84-24-3846-3044
Email:kobunvn@ha.mofa.go.jp