Về việc đình chỉ tư cách đại diện xin cấp visa du học của các công ty tư vấn du học

2020/1/7
     Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chấp nhận cho các công ty tu vấn du học đã đăng kí với Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam làm đại diện xin cấp visa du học theo một số quy tắc nhất định.
 
     Trong những trường hợp như vậy, Đại sứ quán đã thực hiện các biện pháp như đình chỉ tư cách đại diện xin visa du học đối với các công ty tư vấn du học đã được xác nhận là không còn đủ tư cách, tuy nhiên trước tình trạng các tài liệu trình nộp bị nghi ngờ là giả mạo hay xin visa sai mục đích thì Đại sứ quán sẽ thực hiện các biện pháp chặt chẽ hơn trước đây như kéo dài thời gian đình chỉ tư cách đại diện xin visa của các công ty này lên đến một (01) năm hay dừng hẳn việc cho phép đại diện xin cấp visa. 

     Về việc xin xin visa du học xem chi tiết tại đây