Cấp visa nhiều lần cho công dân Việt Nam (thực hiện qui chế nới lỏng dành cho người đến Nhật Bản với mục đích thương mại, nhà hoạt động văn hóa – trí thức v.v.)

2016/2/15
 Nhật Bản cho đến nay đang thực hiện việc cấp thị thực lưu trú ngắn hạn nhiều lần trong thời hạn tối đa là 5 năm với một số điều kiện nhất định cho đối tượng là người đến Nhật Bản với mục đích thương mại hoặc nhà hoạt động văn hóa, trí thức v.v. của một bộ phận người nước ngoài trong đó có Việt Nam. Từ ngày 15/2/2016, Nhật Bản thông báo đã quyết định gia hạn thời hạn hiệu lực từ tối đa 5 năm thành tối đa 10 năm cùng với việc mở rộng phạm vi đối tượng cấp visa lưu trú ngắn hạn nhiều lần cho đối tượng là công dân Việt Nam (người mang hộ chiếu phổ thông của Việt Nam) nhằm nâng cao tính tiện lợi, tăng cường giao lưu kinh doanh với Việt Nam v.v. và nhằm thúc đẩy thêm một bậc quan hệ giữa công dân hai nước. Chi tiết xin tham khảo tại đây.