Cấp visa lưu trú ngắn hạn cho vợ/ chồng v.v. có quốc tịch nước ngoài của người Nhật Bản

2016/9/13
 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo thay đổi một phần hồ sơ trình nộp visa lưu trú ngắn hạn (một lần, hai lần, nhiều lần) dành cho đối tượng là vợ/ chồng và (hoặc) con (có quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch nước ngoài, không phải quốc tịch Nhật Bản) của người Nhật đang sống cùng với người Nhật đó (người Nhật đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam hoặc là lưu trú dài hạn).
Chi tiết về visa một lần, 2 lần xin tham khảo tại đây. Chi tiết về visa nhiều lần xin tham khảo tại đây.