Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang Nhật Bản làm việc trong khuôn khổ Hiệp định đối tác kinh tế Việt- Nhật

2017/9/28
<Thông tin ứng tuyển>  (Thông tin tuyển dụng trước đây)

< Đào tạo tiếng Nhật trước khi sang Nhật 

< Tấm gương ứng viên EPA ở Nhật Bản>
<Hình ảnh ứng viên xuất cảnh sang Nhật>