Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang Nhật Bản làm việc trong khuôn khổ Hiệp định đối tác kinh tế Việt- Nhật

2017/9/28
<Chương trình tiếp nhận ứng viên điều dưỡng, chăm sóc dựa trên Hiệp định Đối tác Kinh tế Nhật Bản - Việt Nam (EPA)>
  https://youtu.be/ENSHq0TkYVI

<Thông tin ứng tuyển>
 (Thông tin tuyển dụng trước đây)

< Đào tạo tiếng Nhật trước khi sang Nhật 

< Tấm gương ứng viên EPA ở Nhật Bản>
<Hình ảnh ứng viên xuất cảnh sang Nhật>