Những hoạt động hợp tác của hai nước Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực y tế

2017/10/26
(Bản dịch không chính thức)
 
Ngày 12 tháng 4 năm 2019


Những hoạt động hợp tác của hai nước Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực y tế
 
Phân nhóm dựa trên nội dung hợp tác (tổng số dự án của 5 loại hình hợp tác là 92 dự án trong số 168 dự án của lĩnh vực y tế)
 1. Hoạt động khám chữa bệnh cho đối tượng là người Việt Nam (4 dự án)
 2. Hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp trang thiết bị y tế, triển khai các khóa đào tạo tại Việt Nam và Nhật Bản ( 58 dự án và khóa học)
 3. Tiếp nhận lưu học sinh ngành y tế (học bổng)… (7 chương trình)
 4. Chia sẻ thông tin thông qua tổ chức Hội thảo liên quan tới lĩnh vực y tế (7 lần)
 5. Thành lập trung tâm, thực hiện nghiên cứu cơ bản… (16 dự án)
Ngoài ra, hỗ trợ ODA tính đến thời điểm này có 76 dự án
 
 1. Hoạt động khám chữa bệnh cho đối tượng là người Việt Nam (4 dự án)
   
Đơn vị thực hiện   
 
Nội dung hợp tác, tên dự án
 
Khung hỗ trợ Kết quả thực hiện và dự kiến trong tương lai… Đầu mối liên lạc
 
Thông tin tham khảo, chi tiết
Bác sỹ Hattori Tadashi, Hiệp hội Phòng chống mù lòa Châu Á -Tiến hành phẫu thuật và chuyển giao kỹ thuật cho các bác sỹ tại Bệnh viện mắt Trung ương.
-Đào tạo bác sỹ ở trên 15 tỉnh thành Việt Nam gồm Bệnh viện mắt Hải Phòng, Bệnh viện mắt Huế, Bệnh viện mắt Thanh Hóa, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Kạn
-Khám chữa bệnh miễn phí cho các bệnh nhân đục thủy tinh thể ở khắp các vùng miền Việt Nam.
※6 Từ năm 2002, Bác sỹ Hattori tiến hành mua trang thiết bị ở Nhật Bản và vận chuyển tới Việt Nam để tiến hành phẫu thuật cho những bệnh nhân có nguy cơ cao sẽ bị mất thị lực tại Bệnh viện mắt Trung ương và đã có rất nhiều bệnh nhân được cứu chữa kịp thời. Hơn thế nữa, Ông đã chuyển giao kỹ thuật khám chữa bệnh của mình cho hơn 20 bác sỹ trẻ của Việt Nam trong nhiều năm liền.
Ngoài ra, khi được biết có nhiều bệnh nhân đã bị mất thị lực do không thể đến Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh chữa trị vì lý do kinh tế không cho phép, Bác sỹ đã triển khai các chương trình khám chữa bệnh miễn phí ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam (phía Bắc ở tỉnh Quảng Ninh,  phía Nam đến tỉnh Cà Mau), đặc biệt là những khu vực có khó khăn về kinh tế. Trang thiết bị được vận chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh và đã có 16.000 người được khám chữa bệnh miễn phí. Chương trình này vẫn sẽ được tiếp tục trong thời gian tới.
  
Văn phòng tại Hà Nội,
Quản lý chương trình Mrs Hoai
Tel: 0913067719
Mail:
hoaisakura@hotmail.com
https://www.asia
-assist.or.jp/
Hội sứt môi hở hàm ếch Nhật Bản Phẫu thuật miễn phí sứt môi hở hàm ếch ở miền Nam và miền Trung Việt Nam, đồng thời chuyển giao kỹ thuật cho bác sỹ Việt Nam ※6 Từ năm 1992, hơn 4000 trẻ em bị sứt môi hở hàm ếch của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Bến Tre..đã được phẫu thuật miễn phí. Chương trình này vẫn còn được tiếp tục trong thời gian tới.
 
  http://jcpf.or.jp/
Thành lập lãnh sự quán danh dự Việt Nam tại tỉnh Aichi vào tháng 9 năm 2017 và Phó Chủ tịch Hội sứt môi hở hàm ếch Nhật Bản Nagato Natsume được bổ nhiệm là lãnh sự danh dự.
Chủ tịch Hội là ông Kawaguchi Fumio, Chủ tịch danh dự Liên đoàn các tổ chức kinh tế miền Trung Nhật Bản Chukeiren, nguyên chủ tịch công ty cổ phần điện lực miền Trung Nhật Bản
Trường Đại học quốc tế về sức khỏe và phúc lợi Nhật Bản Liên kết với Bệnh viện Chợ Rẫy mở cơ sở cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ ※6 Khai trương cơ sở cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng là người Nhật đang sinh sống tại Việt Nam và người Việt Nam từ ngày 14 tháng 10 năm 2018.  
 
  https://www.iuhw.
ac.jp/about/vision/i
ndex.html
 
Bệnh viện quốc tế  Kitahara KNI Hợp tác với Bệnh viện Việt Đức để triển khai dịch vụ phục hồi chức năng… ※6 Tháng 6 năm 2017, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật về phục hồi chức năng và phẫu thuật thần kinh. Từ tháng 8 năm 2017, phái cử 2 bác sỹ vật lý trị liệu  tới Bệnh viện Việt Đức. Phòng vật lý trị liệu Kitahara được đặt trong Bệnh viện Việt Đức, vừa cung cấp dịch vụ vật lý trị liệu cho bệnh nhân sau mổ, phẫu thuật thần kinh vừa đào tạo. Dự kiến sẽ mở Trung tâm vật lý trị liệu trong tương lai.   http://www.kitaha
rahosp.com/honnin/

http://join4future.c
om/

 
 
 
 1. Hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp trang thiết bị y tế, triển khai các khóa đào tạo tại Việt Nam và Nhật Bản (58 dự án và khóa học)
Đơn vị thực hiện 
 
Nội dung hợp tác, tên dự án
 
Khung hỗ trợ Kết quả thực hiện và dự kiến trong tương lai  Đầu mối liên lạc Thông tin tham khảo, chi tiết
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Chợ Rẫy Nhật Việt (dự án vốn vay)
 
※1 Đang trong quá trình lập thiết kế chi tiết JICA Việt Nam (Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh) Tel : 028-38274942 https://www.jica.
go.jp/project/viet
nam/044/index.h
tml
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Đang mua sắm thiết bị y tế cho các bệnh viện thuộc Dự án “Phát triển Bệnh viện tỉnh, vùng” giai đoạn 2 nhằm cung cấp trang thiết bị cho bệnh viện của 10 tỉnh (dự án vốn vay)
 
※1 Đang mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cho 2 tỉnh bổ sung (tỉnh Nghệ An và tỉnh Thái Bình). Dự kiến trong năm nay sẽ hoàn thành. JICA Việt Nam (Văn phòng JICA Hà Nội) Tel : 024-38315005-142 https://www.jica
.go.jp/oda/projec
t/VN11-P4/index
.html
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Dự án tăng cường hệ thống đào tạo lâm sàng cho điều dưỡng mới tốt nghiệp (hỗ trợ kỹ thuật) ※1 Hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo lâm sàng chuẩn dựa trên năng lực dành cho điều dưỡng mới tốt nghiệp. Đang triển khai đào tạo giảng viên lâm sàng tại khu vực thí điểm (bệnh viện của 4 tỉnh và thành phố Hà Nội).  Từ năm 2018 thực hiện thí điểm  đào tạo lâm sàng cho điều dưỡng mới tốt nghiệp (thời gian thực hiện dự án: đến tháng 5 năm 2020) Như trên https://www.jica.
go.jp/oda/project
/1300482/index.
html
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Dự án nâng cao năng lực quản lý bệnh viện ngang tầm quốc tế cho Bệnh viện Chợ Rẫy (hỗ trợ kỹ thuật) ※1 Thông qua việc đào tạo về sự an toàn, các biện pháp đảm bảo chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện, công tác chỉ đạo bệnh viện tuyến, chuyển viện cho Bệnh viện Chợ Rẫy hiện nay và Bệnh viện Hữu nghị Chợ Rẫy Nhật Việt sẽ hoàn thành trong tương lai nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế (thời gian thực hiện dự án: đến tháng 12 năm 2021)
 
JICA Việt Nam (Văn phòng Hồ Chí Minh) Tel : 028-38274942 https://www.jica
.go.jp/project/vie
tnam/044/index.
html

 
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Dự án tăng cường năng lực cho hệ thống phòng xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (hỗ trợ kỹ thuật) ※1 Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE) và Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh (PIHCMC) tiến hành xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 3  tại PIHCMC (thời gian thực hiện dự án: đến tháng 7 năm 2022)
 
JICA Việt Nam (Văn phòng Hà Nội) Tel :  024-38315005-142  
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Dự án xây dựng và tăng cường quản lý phương thức chi trả và gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả (hỗ trợ kỹ thuật) ※1 Bộ Y tế và Quỹ Bảo hiểm xã hội là đối tác thực hiện với mục tiêu cải thiện cơ chế bảo hiểm sức khỏe. Dự án dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 (thời gian thực hiện dự án: đến tháng 10 năm 2019) Như trên  
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Dự án xây dựng cơ cấu “bench-to-bedside system” ở Việt Nam để duy trì sự thành công trong điều trị và phòng ngừa nhiễm HIV – 1 mới ※1 Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (NHTD) là cơ quan đầu mối xác lập mạng lưới theo dõi bệnh nhân HIV, hướng tới phòng ngừa nhiễm HIV đối với đối tượng khả năng lây nhiễm cao. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2019 (thời gian thực hiện dự án: đến tháng 3 năm 2024) Như trên  
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Phái cử tình nguyện viên tới hỗ trợ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái (chuyên môn : chuyên ngành vật lý trị liệu) ※1 Nâng cao chất lượng phục hồi chức năng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái (thời gian dự kiến phái cử : đến tháng 10 năm 2019) JICA Việt Nam (Văn phòng Hà Nội) Tel :  024-38315005-297 https://www.jica.
go.jp/vietnam/of
fice/activities/vo
lunteer/index.html

https://www.jica.
go.jp/vietnam/of
fice/information
/letter/index.html
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Phái cử tình nguyện viên tới Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Sơn La (chuyên môn: chuyên ngành vật lý trị liệu) ※1 Nâng cao chất lượng phục hồi chức năng ở Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La (thời gian dự kiến phái cử : đến hết tháng 12 năm 2019) Như trên Như trên
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Phái cử tình nguyện viên tới Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng (chuyên môn : vật lý trị liệu bệnh nghề nghiệp) ※1 Nâng cao chất lượng phục hồi chức năng ở Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng (đến hết tháng 7 năm 2020)  Như trên Như trên
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Phái cử tình nguyện viên tới Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An (chuyên môn : nữ hộ sinh) ※1 Nâng cao chất lượng dịch vụ giai đoạn thai kỳ ở Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An (đến hết tháng 10 năm 2019) Như trên Như trên
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Phái cử tình nguyện viên tới Bệnh viện Phục hồi chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (chuyên môn : vật lý trị liệu bệnh nghề nghiệp) ※1 Nâng cao chất lượng phục hồi chức năng ở Bệnh viện Phục hồi chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (đến hết tháng 3 năm 2020) Như trên Như trên
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Phái cử tình nguyện viên tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang (chuyên môn : vật lý trị liệu bệnh nghề nghiệp) ※1 Nâng cao chất lượng phục hồi chức năng ở Bệnh viện Đa khoa  tỉnh An Giang (đến hết tháng 10 năm 2019) Như trên Như trên
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Phái cử tình nguyện viên tới Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ (chuyên môn : vật lý trị liệu) ※1 Nâng cao chất lượng phục hồi chức năng ở Bệnh viện Đa khoa  Cần Thơ (kết thúc tháng 7 năm 2020) Như trên Như trên
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Phái cử tình nguyện viên tới Bệnh viện phục hồi chức năng thành phố Hà Nôi (chuyên môn : vật lý trị liệu) ※1 Nâng cao chất lượng phục hồi chức năng ở Bệnh viện phục hồi chức năng thành phố Hà Nội (thời gian phái cử dự kiến : đến tháng 10 năm 2020) Như trên Như trên
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Phái cử tình nguyện viên tới Trung tâm  phục hồi chức năng, chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh (chuyên môn : vật lý trị liệu) ※1 Nâng cao chất lượng phục hồi chức năng ở Trung tâm  phục hồi chức năng, chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh (thời gian phái cử dự kiến : đến tháng 10 năm 2020) Như trên Như trên
Chính phủ Nhật Bản (JICA) Phái cử tình nguyện viên tới Trung tâm  phục hồi chức năng, chỉnh hình Cần Thơ (chuyên môn : vật lý trị liệu) ※1 Nâng cao chất lượng phục hồi chức năng ở Trung tâm  phục hồi chức năng, chỉnh hình Cần Thơ Minh (thời gian phái cử dự kiến : đến tháng 10 năm 2020) Như trên Như trên
Tổ chức JOICFP Dự án viện trợ không hoàn lại NGO của chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Xây dựng Trung tâm tư vấn và dịch vụ sức khỏe sinh sản và tăng cường năng lực nữ hộ sinh (2014 - 2016) ※1 Cùng với việc Xây dựng Trung tâm tư vấn và dịch vụ sức khỏe sinh sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm cũng là địa điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tổng quát, đào tạo nâng cao năng lực của nữ hộ sinh tuyến cơ sở, triển khai               dịch vụ tiếp cận cộng đồng địa phương…
 
 
Tổ chức tình nguyện trao tặng xe lăn cho trẻ em nước ngoài Dự án cung cấp xe lăn cho trẻ em tàn tật ở 4 tỉnh của Việt Nam nhằm hỗ trợ tự lập trong sinh hoạt hàng ngày. Dự án nằm trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại NGO năm tài khóa 2016.
 
※1 Thông qua Hội chữ Thập đỏ của tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Phú Thọ, Tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Nghệ An cung cấp 340 xe lăn đã qua sử dụng cho các em nhỏ tàn tật.  
Hội sứt môi hở hàm ếch Nhật Bản “Dự án cải thiện và nâng cao tỷ lệ cấp cứu cứu sống bà mẹ và trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng”, dự án viện trợ không hoàn lại NGO Nhật Bản ※1 Cung cấp bổ sung trang thiết bị cho khoa sản, đào tạo nâng cao kỹ thuật cho đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng, Hải Phòng
 
   
Hội Khoa học Y sinh Nhật Bản (BSMA) Dự án Đào tạo nâng cao ý thức cho cộng đồng và nhân viên y tế để phòng chống các bệnh lây truyền từ mẹ sang con
Hợp tác viện trợ không hoàn lại cho các dự án của tổ chức NGO của Nhật Bản (năm 2017)
※1 Triển khai đào tạo, tập huấn cho đối tượng là nhân viên y tế và người dân như phụ nữ.v.v. ở khu vực lân cận thành phố Hồ Chí Minh nhằm phổ biến kiến thức và nâng cao ý thức phòng chống.v.v. bệnh lây truyền qua đường tình dục lây từ mẹ sang con
 
   
Đại học Nagoya, Hiệp hội nội soi hệ tiêu hóa Nagoya Châu Á Đào tạo bác sỹ nội soi và điều dưỡng hoạt dụng công nghệ ICT ở 5 nước khu vực Mê Kong
 
※2 Tiến hành đào tạo, hướng dẫn cho đối tượng là bác sỹ nội khoa tiêu hóa, bác sỹ nội soi tiêu hóa và điều dưỡng ngành nội soi tiêu hóa ở thành phố Hà Nội (Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Dược Hà Nội, Bệnh viện E, Bệnh viện 108), thành phố Huế (Đại học Y Dược Huế), thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 175) và các bệnh viện địa phương (Bệnh viện Bắc Giang, Bệnh viện Bãi Cháy) trong 3 năm 2015 - 2017. Bộ Y tế Việt Nam trao “Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân” cho đại diện của tổ chức (Ông GOTO Hidemi). Năm 2018, Trung tâm Đào tạo nội soi tiêu hóa của trường Đại học Nagoya được mở tại Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Dược Huế sẽ tiếp nối dự án tiếp tục đào tạo và hướng dẫn nguồn nhân lực cho ngành nội soi tiêu hóa. Phòng xúc tiến dự án, Đại học Nagoya
Email:intl@adm.nagoya-u.ac.jp
 
 
Trung tâm nghiên cứu y tế quốc tế Tăng cường năng lực điều trị ung thư nhi ở các nước đang phát triển ※2 Giai đoạn 4/2018 đến 3/2019, tiếp tục của những năm trước
 
Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng dự án xúc tiến triển khai quốc tế về kỹ thuật y tế.  E-mail: kokusaitenkai@it.ncgm.go.jp 03-3202-7181(Ext: 2719)  
Trung tâm nghiên cứu y tế quốc tế
 
Dự án Tăng cường năng lực giảng dạy lâm sàng cho điều dưỡng ※2 Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2018. Như trên  
Trung tâm nghiên cứu y tế quốc tế
 
Dự án hỗ trợ kỹ thuật vể bức xạ, khám lâm sàng và ME ở Châu Á ※2 Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2018. Như trên  
Trung tâm nghiên cứu y tế quốc tế
 
Tăng cường quản lý chất lượng và an toàn trong chăm sóc y tế ※2 Từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019. Như trên  
Trung tâm nghiên cứu y tế quốc tế
 
Đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn lâm sàng lấy Việt Nam làm trung tâm đào tạo
 
※2 Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2018. Như trên  
Trung tâm nghiên cứu y tế quốc tế
 
Nâng cao kỹ thuật nội soi liên quan tới cơ quan hô hấp, triển khai ứng dụng thiết bị máy móc chuyên dụng ※2 Giai đoạn 4/2018 đến 3/2019, tiếp tục của những năm trước
 
Như trên  
Trung tâm nghiên cứu y tế quốc tế
 
Dự án y tế nhóm các chuyên gia ngoại khoa Bệnh viện Bạch Mai làm trung tâm ※2 Giai đoạn 4/2018 đến 3/2019,
 
Như trên  
Tổ chức Ajinomoto Foundation Học tập Nutrition Standard và phổ biến nhằm xây dựng mô hình dinh dưỡng 
 
※2 Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2018.    
Trường Đại học quốc tế về phúc lợi và sức khỏe Nhật Bản
 
Dự án đào tạo nguồn nhân lực y tế ở Việt Nam (phụ khoa, siêu âm, khám bệnh) ※2 Từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019.    
Trường Đại học Toho Đưa vào ứng dụng chăm sóc y tế trong thời gian phẫu thuật sử dụng kỹ thuật không xâm lấn
 
※2 Giai đoạn 4/2018 đến 3/2019, tiếp tục của những năm trước
 
   
Công ty Cổ phần Mediva Dự án phổ cập khám sức khỏe ở khu vực phía Bắc Việt Nam
 
※2 Giai đoạn 4/2018 đến 3/2019, tiếp tục của những năm trước
 
   
Hiệp hội sản xuất thuốc Nhật Bản
 
Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực để xúc tiến nghiên cứu RS
 
※2 Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2018.    
Trung tâm Y tế Kyoto, Cơ quan Bệnh viện quốc gia Hỗ trợ về kỹ thuật điều trị bệnh tiểu đường tập trung vào điều trị bệnh tiểu đường và những biến chứng ở bàn chân ở khu vực ASEAN
 
※2 Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2018.    
Bệnh viện Đại học Tsukuba
 
Hợp tác hỗ trợ kỹ thuật y tế với Bệnh viện Chợ Rẫy và tăng cường đào tạo sau tốt nghiệp cho các địa phương ở phía Nam
 
※2 Giai đoạn 4/2018 đến 3/2019, tiếp tục của những năm trước
 
   
Hợp tác của Olympus : Hội phẫu thuật nội soi Nhật Bản
 
Phổ biến phẫu thuật nội soi ung thư dạ dày ※2
 
Từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017    
Hiệp hội nghiên cứu ung thư Kỹ thuật hiện đại : Phổ biến kỹ thuật khám chữa bệnh (điều trị ung thư) tiên tiến, giao lưu chăm sóc y tế ※2
 
Từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019.    
Khoa Phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Đại học   Okayama, thành phố Okayama
 
Phía Việt Nam : Bệnh viện Nhi  Trung ương, Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học  Y dược Hồ Chí Minh
 
Hỗ trợ kỹ thuật cho lĩnh vực y tế của Việt Nam theo hình thức đối tác (bệnh liên quan tới cơ quan tuần hoàn)
 
※3 Mời nhóm y tế về phẫu thuật tim mạch ở mỗi bệnh viện tới tham gia các khóa đào tạo tại trường Đại học Okayama Nhật Bản. Từ tháng 9 năm 2018, dự kiến sẽ phái cử chuyên gia tới Việt Nam.
Hiên đang xây dựng Bản hướng dẫn bằng tiếng Việt.
(từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2020)
JICA Việt Nam, NGO-JICA Japan Desk
https://www.jica.
go.jp/partner/ngo
_support/japande
sk/jd_vietnam.html

Hoặc Ông Arai, trường Đại học Okayama 
Mail: arais@md.oka
yama-u.ac.jp

 
https://www.jica.
go.jp/partner/kus
anone/chiiki/vie_
17.html

 
Ban quốc tế tỉnh Kagawa
 
Phía Việt Nam : Trung tâm y tế dự phòng thành phố Hải Phòng
“Dự án xây dựng mô hình phòng chống bệnh liên quan đến lối sống tại thành phố Hải Phòng”, dự án hợp tác quốc tế Kagawa ※3 Hoạt dụng kiến thức của tỉnh Kawaga trong việc phòng chống bệnh liên quan đến lối sống ở trẻ em, dự kiến trong năm tài khóa 2018 sẽ thực hiện khám sức khỏe đối với học sinh thuộc đối tượng đã đưa ra trong Kế hoạch hành động cho mỗi trường thí điểm, công bố thông tin về các giải pháp đối với bệnh liên quan đến lối sống của trẻ em, có các bài thuyết trình dành cho phụ Huynh học sinh. Chương trình đào tạo thực hiện từ tháng 6. Dự kiến phái cử chuyên gia hướng dẫn  tại Việt Nam (từ tháng 3/2016 đến tháng 3/2019)
 
JICA Việt Nam
NGO-JICA Japan Desk
https://www.jica.
go.jp/partner/ngo
_support/japande
sk/jd_vietnam.html
https://www.jica.
go.jp/partner/kus
anone/tokubetsu/
vie_23.html
 
 
Khóa học Y tế cộng đồng, Đại học Y khoa Fukushima, tỉnh Fukushima 
 
Phía Việt Nam : trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh 
 
Nâng cao dịch vụ y tế tập trung vào những bệnh nhân dựa trên căn cứ khoa học ở vùng nam Việt Nam : Sáng kiến liên kết giữa trường Đại học và Bác sỹ
 
※3 Thông qua các khóa đào tạo, hội thảo chuyên sâu tổ chức ở Nhật Bản hoặc Việt Nam chuyển giao kỹ thuật hoạt dụng dựa trên sự hiểu biết về số liệu khoa học sẵn có, kỹ thuật khoa học để phát hiện nhu cầu của người sử dụng dịch vụ hay của người dân sống trong khu vực đó. Tháng 8 năm 2018 dự kiến sẽ phái cử chuyên gia sang Việt Nam (tháng 3/2017 đến tháng 2/2020) Như trên https://www.jica.
go.jp/partner/kus
anone/tokubetsu/
vie_27.html
 
Hội Phúc lợi Xã hội Yasuragi
 
Phía Việt Nam : Tổng cục dân số, kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế
 
Dự án chăm sóc, phòng ngừa dành cho người cao tuổi như một giải pháp đối với vấn đề già hóa dân số: hình thức hỗ trợ) ※3 Thực hiện đào tạo cho đối tượng là các tổ chức, bộ ngành liên quan tới vấn đề người cao tuổi vào tháng 11 năm 2017. Trong năm tài khóa 2018, tổ chức Hội thảo vào tháng 4, dự kiến tổ chức khóa đào tạo vào tháng 7 tại Nhật Bản nhằm đào tạo lãnh đạo điều dưỡng, phòng ngừa. Dự kiến  cử chuyên gia tổ chức Hội thảo vào tháng 11 (7/2017 đến 10/2020)   Như trên https://www.jica.
go.jp/partner/kus
anone/shien/vie_
13.html
Đại học Aichi Gakui
 
Phía Việt Nam : trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Dự án đào tạo lãnh đạo trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ tàn tật, chậm phát triển thông qua điều trị tâm lý ※3 Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 8 năm 2018. Triển khai họp kick – off vào tháng 9. Cử chuyên gia sang Việt Nam tổ chức Hội thảo vào tháng 10. . Như trên  
Trường Đại học Chubu Gakuin
 
Phía Việt Nam : Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn
 
 
Dự án lấy Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng là trung tâm để chăm sóc người cao tuổi, phỗ biến dự án, đào tạo nguồn lực : mô hình đối tác    Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 7 năm 2018. Triển khai họp kick – off vào tháng 8 Như trên  
Trường Đại học Kobe
Phía Việt Nam : trường Đại học Y Hà Nội
Dự án đào tạo nguồn nhân lực phục hồi chức năng cho bệnh nhân cao tuổi ở khu vực phía Bắc Việt Nam ※3
 
Dự án được phê duyệt trong năm tài khóa 2016. Hiện đang chuẩn bị để bắt đầu triển khai thực hiện.    
Trường Đại học Kanazawa
 
Phía Việt Nam : Phòng Y tế, UBND huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định
Dự án hỗ trợ cải thiện khả năng phát triển của trẻ nhẹ cân ở khu vực ô nhiễm năng chất độc da cam/dioxin : hình thức đối tác ※3
 
Dự án được phê duyệt trong năm tài khóa 2017. Hiện đang chuẩn bị để bắt đầu triển khai thực hiện.    
Trường Đại học Y tế Phúc lợi Kanagawa,
Tỉnh Kanawaga,
Hỗ trợ đào tạo bác sỹ dinh dưỡng ※3
 
Trường Đại học Y tế Phúc lợi   Kanagawa hợp tác với trường Đại học Y Hà Nội mở khoa điều dưỡng. Năm 2017 có 44 sinh viên khoa điều dưỡng khóa đầu tiên sẽ tốt nghiệp.
Từ năm 2017 đến năm 2019, Giảng viên của trường Đại học Y tế Phúc lợi Kanagawa được phái cử tới trường Đại học Y Hà Nội.
   
Công ty Cổ phần Rion Thành lập Trung tâm kiểm tra thính giác Nhật Việt trong Bệnh viện Bạch Mai (kiểm tra thính giác cho đối tượng lãng tai, phổ biến máy kiểm tra thính giác)
 
 
※6 Mở Trung tâm kiểm tra thính giác trong Bệnh viện Bạch Mai tháng 4 năm 2016, dự kiến triển khai đào tạo dài hạn cho bác sỹ, điều dưỡng ở Trung tâm này tại trường Đại học Y Nara đến tháng 5 năm 2018. (tháng 4/2016 đến tháng 5/2018) Trung tâm kiểm tra thính giác sẽ do Công ty Rion vận hành và hướng tới mở rộng ra toàn quốc.   https://www2.jica.
go.jp/ja/priv_sme_
partner/document/
567/1502820_sum
mary.pdf

 

 
Công ty cổ phần Nippon Telesoft
 
Dự án kiểm chứng, phổ cập ở Trung tâm giáo dục ICT hướng tới nâng cao quyền lợi của người khuyết tật ※4 Đang triển khai từ tháng 12 năm 2017 dự án đào tạo ICT hoạt dụng máy in chữ nổi, màn hình chữ nổi tập trung ở khu vực Hà Nội và Huế của Hội người mù Việt Nam.(từ 3/2017 đến 8/2019)
 
JICA Việt Nam Mô hình đề xuất doanh nghiệp tư nhân  
Phụ trách (024-3831-5005)
https://www2.jica.g
o.jp/ja/priv_sme_pa
rtner/document/652/
F161030_summary.
pdf
Công ty cổ phần Athethyst Dự án kiểm chứng, phổ cập bộ dụng cụ sinh đẻ dùng một lần để cải thiện mức độ hài lòng của sản phụ đối với dịch vụ sinh đẻ ở bệnh viện công  
 
※4 Đưa vào sử dụng bộ kit chuyên dụng cho đẻ thường và đẻ mổ ở bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh ở tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Nai, tổ chức đào tạo phương pháp sử dụng một cách hiệu quả bộ kit, nâng cao giá trị dịch vụ y tế (từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2020) JICA Việt Nam  (Văn phòng tp Hồ Chí Minh) Mô hình đề xuất doanh nghiệp tư nhân  
Phụ trách (028-3827-4942)
https://www2.jica.
go.jp/ja/priv_sme
_partner/documen
t/823/F171015_su
mmary.pdf
Công ty Watakyu Dự án phổ biến, kiểm chứng dịch vụ cung cấp vỏ ga giường nhằm cải thiện vệ sinh trong các bệnh viện công ※4 Dự án được phê duyệt trong năm tài khóa 2018. Hiên đang chuẩn bị để bắt đầu triển khai. JICA Việt Nam  (Văn phòng tp Hồ Chí Minh) Mô hình đề xuất doanh nghiệp tư nhân  
Phụ trách (028-3827-4942)
 
Hiệp hội công nghệ thông tin hóa y tế Việt Nam
(Tổ chức đại diện : Công ty Cổ phần Fujitsu Film) 
 
Tổ chức liên quan : Fujitsu Kyushyu dịch vụ hệ thống, Trung tâm y tế Saga
Dự án xúc tiến công nghệ thông tin vào ngành y tế theo mô hình Nhật Bản ở Việt Nam (Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản : dự án xúc tiến kỹ thuật y tế, cơ sở dịch vụ ). Đưa vào ứng dụng RIS/PACS của Fujitsu Film và DMS của Fujitsu nhằm nâng cao chất lượng y tế và hiệu quả điều trị y tế ở trong bệnh viện. Như bên trái     http://www.meti.go.j
p/policy/mono_info_
service/healthcare/i
ryou/downloadfiles/p
df/28fy_Vietnum_Fuj
iFilm.pdf
Tổ chức NPO “Mekong Endo-Surgery Development Association:MESDA” Chủ tịch : Kitano Seigo (Chủ tịch Liên minh Phẫu thuật nội soi quốc tế, Chủ tịch danh dự Hội Phẫu thuật nôi soi Nhật Bản, trường Đại học Oita) Đào tạo nhân lực ngành y tế cho đối tượng là Hiệp hội tiêu hóa, Hiệp hội nội soi và các trường Đại học của các nước ở khu vực Me Kong như Campuchia, Lào, Myanma, Thái, Việt Nam…
MESDA triển khai hoạt động theo mô hình bao trùm các loại hình thể chế ở Nhật Bản bao gồm tư nhân, chính phủ, viện nghiên cứu. (Bộ Kinh tế, Thương mai và Công nghiệp, MEJ, Hội phẫu thuật nội soi Nhật Bản, trường Đại học Oita, trường Đại học Kitasato, từ trường đại học ngành y tế của Nhật Bản đến Hiệp hội các trường đại học hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nội soi Châu Á, doanh nghiệp Nhật Bản…)
Phái cử bác sỹ hướng dẫn từ Nhật Bản để tiến hành chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi mô hình Nhật Bản, phổ biến máy móc y tế sản xuất ở Nhật Bản. 
 
※6      
Trung tâm Quốc gia về Y tế và sức khỏe toàn cầu Nhật Bản Căn cứ biên bản liên kết hợp tác với Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Việt Nam (HMTU) tổ chức thực tập để thúc đẩy năng lực tự lập, tính chuyên môn của điều dưỡng theo tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe quốc tế. ※6 Đã triển khai thực tập ở Việt Nam 1 tuần. (Số lượng điều dưỡng người Nhật không rõ ràng) 100 sinh viên ngành điều dưỡng đã tham dự lớp học và thực tập theo nhóm  
Trung tâm Quốc gia về Y tế và sức khỏe toàn cầu Nhật Bản (NCGM) Phái cử chuyên gia từ Nhật Bản để tăng cường năng lực khám chữa bệnh cho đối tượng là các bệnh nhân trẻ em mắc bệnh  ung thư ở khoa nhi “Hỗ trợ với mục đích tăng cường năng lực điều trị ung trẻ ở trẻ em ở Việt Nam”.
 
 
※6 Phái cử 14 chuyên gia từ Nhật Bản tới Bệnh viện Trung ương Huế để tăng cường năng lực  khám chữa bệnh. Sau đó, tiến hành đào tạo ở Nhật Bản về hệ thống khám chữa bệnh cho 2 người từ Bệnh viện Nhi Hồ Chí Minh, 1 người từ Bệnh viện Nhi Trung ương (tháng 4/2016 đến tháng 3/2017) công bố kết quả đào tạo trong bài luận như một thành tích nghiên cứu.
 
Shichino Hiroyuki và sơ lược nội dung và quá trình hỗ trợ quốc tế đối với ung thư ở trẻ em Việt Nam. Thông tin hình ảnh : 49:56-61,2017
Matsui Motohiro, Shichino Hiroyuki : hiện trạng chăm sóc trẻ em ở Việt Nam. Thông tin hình ảnh 49:66-70,2017
Công ty cổ phần Rion Hợp tác phổ biến kỹ thuật khám thính lực thông qua cung cấp máy kiểm tra, đo thính lực cho Bệnh viện Tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh  ※6 Tháng 10 năm 2017 ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện Tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh về phổ biến kỹ thuật khám thính lực nhằm hỗ trợ những bệnh nhân gặp khó khăn về thính giác của Việt Nam. Tháng 9 năm 2018, dự kiến cung cấp trang thiết bị kiểm tra thính giác như máy đo thính lực…   http://www.rion.co
.jp/news/2017/10/
news-171003.html

 
Tập đoàn Y tế Kyowakai Nhật Bản Dự án Trung tâm Phục hồi chức năng mô hình Nhật Bản, học tập nghiên cứu tại Nhật Bản, tặng trang thiết bị máy móc cho trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội ※6 Vào khoảng tháng 12 năm 2017, Bà Bùi Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội và Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Thiên Đức có chia sẻ sự quan tâm tới điều trị phục hồi chức năng mô hình Nhật Bản, Tập đoàn Y tế Kyowakai Nhật Bản đã hỗ trợ chuẩn bị cho chuyến thị sát Nhật Bản (đoàn gồm 8 người của trường đại học và Trung tâm nêu trên), Giáo sư Domen, Khoa Phục hồi chức năng trường  Đại học Y Hyogo đã hướng dẫn đoàn thăm cơ sở chăm sóc sức khỏe của Tập đoàn Y tế Kyouwakai, phòng phục hồi chức năng của Bệnh viện Đại học  Y Hyogo, nơi Chủ tịch Kiso Kenzo của Tập đoàn Y tế Kyowakai đảm nhiệm vai trò Giám đốc, thị sát mô hình phục hồi chức năng man to man, trải nghiệm để hiểu biết sâu hơn.
Tiếp sau đó, trường Đại học Y tế Công cộng mở khoa phục hồi chức năng, Tập đoàn Y tế Kyowakai đã tặng trường 23 danh mục sản phẩm trang thiết bị phục hồi chức năng, tổng 64 sản phẩm. Trong thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục hợp tác giữa các trường đại học hai nước để phổ biến mô hình phục hồi chức năng Nhật Bản.
  http://www.kyowa
kai.com/

 
 
 
3)  Tiếp nhận lưu học sinh ngành y tế (học bổng)… 7 chương trình
Đơn vị thực hiện  
 
Nội dung hợp tác, tên dự án
 
Khung hỗ trợ Kết quả thực hiện và dự kiến trong tương lai… Đầu mối liên lạc Thông tin chi tiết, tham khảo
Chính phủ Nhật Bản (Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản)
Các trường Đại học quốc lập
 
Tiếp nhận lưu học sinh Việt Nam học tập ngành y tế theo chương trình học bổng quốc phí của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Như bên trái Năm 2017 dự kiến sẽ có 20 lưu học sinh ngành y tế đi lưu học ở Nhật Bản.
 
  http://www.vn.
emb-japan.go.j
p/itpr_ja/20160
921_JP_Ryuga
ku.html
Trường Đại học quốc tế về phúc lợi và sức khỏe Nhật Bản
 
Tiếp nhận học sinh và cung cấp học bổng để theo học khoa y của trường Đại học quốc tế về phúc lợi và sức khỏe Nhật Bản (ký biên bản ghi nhớ hợp tác với trường Đại học Y Hà Nội, trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh,Bộ Y tế Việt Nam)  
 
※6 Năm 2017 có 6 em sinh viên, năm 2018 có 8 em học sinh được nhận học bổng (học phí, sinh hoạt phí) và chương trình học bổng này vẫn sẽ được triển khai trong thời gian tới   https://www.iuh
w.ac.jp/about/vi
sion/index.html

 
Trường Đại học Y tế Fujita Trường Đại học Y tế Fujita ký kết biên bản ghi nhớ về dự án đào tạo điều dưỡng với Trường Đại học Y Hà Nội ※6 Theo chương trình dự án, tháng 7 năm 2017, trường Đại học Y Hà Nội đã mở lớp học tiếng Nhật tại trường. Từ tháng 4/2019, những sinh viên đạt được trình độ tiếng nhất định dự kiến sẽ được nhập học ngành điều dưỡng, khoa y tế của trường. (dự kiến sẽ cấp học bổng gồm học phí, tiền thuê nhà).
 
  http://www.fuji
ta-hu.ac.jp/~int
l/news/16_5604
fcd0b82fa/index
.html
Trường Đại học Kanazawa Tiếp nhận sinh viên du học chuyên ngành môi trường, y tế, ký kết hợp tác với 34 trường Đại học, mở văn phòng điều phối cho khu vực Hà Nội ※6 Đã ký kết hợp tác với 34 trường Đại học trong đó có trường Đại học Y Hà Nội, trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Năm 2017 đã tiếp nhận 87 sinh viên. https://sgu.adm.k
anazawa-u.ac.jp/i
nternational/categ
ory/agreement/
Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Trường đào tạo nhân lực ngành y tế thông qua mở trưởng Đại học ngành y có 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam (ngành điều dưỡng, ngành vật lý trị liệu, ngành dụng cụ chỉnh hình chân tay giả, khoa kỹ thuật hình ảnh y học, khoa xét nghiệm y học)
 
※6 Mở trường đại học hệ 4 năm ở khu Eco park, tỉnh Hưng Yên năm 2016. Tháng 3 năm 2017 bắt đầu đào tạo điều dưỡng. Tổ chức các Hội thảo đào tạo điều dưỡng. http://tokyo-huma
n.edu.vn/ja/
Tổ chức Nghiên cứu công nghệ tiên tiến và tái sinh áp dụng vào khám  và điều trị y học (MERRO) (1) Học bổng Đại học Y Hà Nội Quỹ MERRO, (2) Đai học Y Hà Nội/Văn phòng MERRO ※6 (1) Xây dựng cơ chế học bổng Đại học Y Hà Nội Quỹ MERRO để hỗ trợ tăng cường đào tạo  thế hệ kế tiếp trong lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh ở Việt Nam. (2) Mở Văn phòng hợp tác  MERRO trong trường Đại học Y Hà Nội năm 2017, giao lưu với các sinh viên tiếp nhận học bổng, thúc đẩy giao lưu thông qua liên kết y tế, chăm sóc sức khỏe, hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ. 4 lần Tổ chức Hội nghị Việt Nam Nhật Bản với chủ đề Hội nghị sinh học, y học, kỹ thuật tiên tiến quốc tế. Năm 2018 tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ 5. info@merro.jp
  
http://merro.jp
Trường Đại học Y tế phúc lợi Kanagawa
 
Tập đoàn Kao
Chương trình phát triển vệ sinh của Kao tại Việt Nam, Cơ chế học bổng về phát triển vệ sinh : Quỹ học bổng phát triển vệ sinh trường Đại học Y tế Phúc lợi Kanagawa Tập đoàn Kao ※6 Cung cấp học bổng cho lưu học sinh cao học học tại trưởng Đại học y tế Phúc lợi Kanagawa dành cho đối tượng là sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.  Đào tạo chuyên gia quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực vệ sinh y tế của Việt Nam. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2018. https://www.kao.
com/jp/corporate
/news/2018/2018
1018-001/


 
 
 
(4 Chia sẻ thông tin thông qua tổ chức Hội thảo chuyên ngành y tế (7 chương trình))
Đơn vị tổ chức   
 
Nội dung hợp tác, tên dự án
 
Khung hỗ trợ Kết quả thực hiện và dự kiến trong tương lai… Đầu mối liên lạc Thông tin chi tiết, tham khảo
Tổ chức Kỹ thuật Y tế quốc tế Nhật Bản
Hiệp hội Bác sĩ Châm cứu Nhật Bản
Tổ chức cứu trợ/phát triển quốc tế
 
Tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam (ngành châm cứu) (sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Nhật Việt) ※6
※1
Hỗ trợ dự án NGO
Cùng với Vụ Y học cổ truyền, Bộ Y tế, Bệnh viện Châm cứu Trung ương phối hợp dự kiến tổ chức Hội thảo về châm cứu vào ngày 18 tháng 1 năm 2018.
Ngày 21 tháng 2 năm 2019, tổ chức Hội thảo châm cứu lần thứ 2
TEL:03-3265-3800
E-mail: office@jimtef.or.jp
HP: http://www.jimtef.or.jp/
 
Tổ chức Kỹ thuật Y tế quốc tế Nhật Bản
Hiệp hội kỹ thuật viên nha khoa Nhật Bản
Tổ chức cứu trợ/phát triển quốc tế
 
Tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam (lĩnh vực kỹ thuật nha khoa) ※6 Phối hợp với Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương tổ chức Hội thảo về kỹ thuật nha khoa ngày 2 tháng 3 năm 2017. Như trên  
Tổ chức Kỹ thuật Y tế quốc tế Nhật Bản
Hiệp hội điều trị Judo Nhật Bản
Tổ chức cứu trợ/phát triển quốc tế
 
Tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam (lĩnh vực kỹ thuật trị liệu Judo) ※6 Phối hợp với Vụ Y học cổ truyền , Bộ Y tế tổ chức Hội thảo về kỹ thuật trị liệu Judo vào ngày 17 tháng 3 năm 2016. Như trên  
Hiệp hội Bệnh viện Nhật Bản Tham gia Hội nghị khoa học Điều dưỡng lần thứ 8 ở Đà Nẵng trong năm 2017, Hội thảo được tổ chức ở Hà Nội do Hội Điều dưỡngViệt Nam, Hiệp hội Bệnh viện Nhật Bản tổ chức năm 2018, 2017, 2016.
Bác sỹ, điều dưỡng đến từ Nhật Bản trình bày về công việc điều dưỡng, hộ lý, hỗ trợ thực hành.
 
※6 2 bác sĩ là thành viên của Hiệp hội đã có phần trình bày tại Hội nghị ở Đà Nẵng vào tháng 10 năm 2017.
Ngày 29, 30 tháng 6 năm 2018 (dự kiến), Ngày 26, 27 tháng 5 năm 2017, phối hợp với Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức Hội thảo liên quan tới điều dưỡng.
Phòng giao lưu nhân lực quốc tế : komuro@ajha.or.jp
Công ty Cổ phần Rion Hội thảo liên quan tới vấn đề về khiếm thính, tiếng ồn ở Việt Nam ※6 Ngày 20 tháng 7 năm 2017, phối hợp với Viện Sức khỏe và Môi trường (NIOEH) đồng tổ chức Hội thảo. http://www.rion
.co.jp/news/201
7/08/news-2017
0823.html
Tổ chức Thông tin Y khoa Nha khoa Nhật Bản Giao lưu học thuật và thúc đẩy lưu học ngành nha khoa. Tổ chức Diễn đàn giao lưu nha khoa giữa hai nước. ※6 Từ năm 2003, tiến hành hỗ trợ y tế ở Hà Nội, Ninh Bình, Bến Tre, Hồ Chí Minh, Trà Vinh và dự kiến sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Thành viên của Tổ chức là đại diện của các cơ sở đào tạo y học, thúc đẩy giao lưu học thuật và xúc tiến lưu học. Tổ chức Diễn Đàn giao lưu nha khoa giữa hai nước. Năm 2013, cùng với Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị giao lưu nha khoa lần thứ nhất, năm 2017 tổ chức lần thứ hai. Hiệu trưởng Koide Tadataka, trường Đại học Cao học Aichi làm Chủ tịch, Hiệu trưởng Matsuo Seiichi, trường Đại học Nagoya, Hiệu trưởng Koori Kenjiro, trường Đại học thành phố Nagoya là cố vấn, Hiệu trưởng Moriwaki Hisataka, trường Đại học Gifu, Hiệu trưởng Komada Yoshihiro, trường Đại học Mie làm Giám đốc. Ông Natsume Nagato, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Nhật Bản làm Giám đốc kiêm Trưởng phòng hành chính 
rường Đại học Y Hà Nội
Đại học Tohoku
Đại học Y khoa St. Marianna
 
 
Tập đoàn Kao
Chương trình phát triển vệ sinh của Kao tại Việt Nam
Chương trình đào tạo nhân lực quản lý phát triển vệ sinh
※6 Triển khai có hệ thống các biện pháp kiểm soát lây nhiễm hướng tới tạo thói quen vệ sinh và hỗ trợ phòng chống lây nhiễm. Tổ chức Hội thảo về quản lý phát triển vệ sinh và các biện pháp kiểm soát lây nhiễm dành cho đối tượng là cán bộ phục vụ trong ngành y tế, học sinh. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2018. https://www.kao.
com/jp/corporate
/news/2018/2018
1018-001/


 
 
 
(5  Thành lập cơ sở và nghiên cứu cơ bản… (16 dự án))
Đơn vị thực hiện   
 
Nội dung hợp tác, tên dự án
 
Khung hỗ trợ   Kết quả thực hiện và dự kiến trong tương lai Đầu mối liên hệ Thông tin chi tiết, tham khảo
Trường Đại học Nagashaki Thành lập cơ sở nghiên cứu y học nhiệt đới trường Đại học Nagasaki tại Việt Nam để nghiên cứu bệnh truyền nhiễm ※5   Thành lập cơ sở nghiên cứu tại Viện Vệ sinh dịch tế trung ương Việt Nam (NIHE) vào tháng 3 năm 2006. nkaigai@ml.na
kasaki-u.ac.jp

 
Điện thoại tại Việt Nam
+84-24-3972-4493
http://www.tm.
nagasaki-u.ac.j
p/vietnam/

 
Trường Đại học Kanazawa Khảo sát ảnh hưởng của chất độc da cam, dioxin tới sức khỏe ※6   Từ năm 2002, thực hiện khảo sát sức khỏe với Hội 10 – 80 trường Đại học Y Hà Nội hàng năm. Đặc biệt, đang thực hiện khảo sát tìm hiểu ảnh hưởng của dioxin tới hóc môn của trẻ em và sẽ tiếp tục khảo sát trong tương lai.
 
  http://square.um
in.ac.jp/k-chiiki/
kido/index.html
Trung tâm Nghiên cứu y tế quốc tế “Nghiên cứu mối liên quan giữa bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch với béo phì của người Việt Nam ”
Để hiểu rõ mối liên quan giữa bệnh béo phì nội tạng, bệnh đái tháo đường, bệnh hệ tim mạch, nhóm nghiên cứu sẽ vừa so sánh kết quả CT vừa xây dựng hệ thống theo phương pháp phân tích điện trở sinh học (Bioelectrical impedance analysis : BIA)
 
※6   Tiếp tục nghiên cứu lâm sang từ tháng 5 năm 2011. Hiện chưa có báo cáo kết quả.
 
 
Trung tâm Nghiên cứu y tế quốc tế “Nghiên cứu về ảnh hưởng của lối sống đối với béo phì, quá cân ở học sinh THCS của thành phố Hà Nội ”
Đối tượng là học sinh THCS của Hà Nội (học sinh lớp 6), nghiên cứu ảnh hưởng của lối sống đối với béo phì, quá cân và tác động liên quan
 
※6   Từ tháng 12 năm 2012 liên tục thực hiện nghiên cứu lâm sang. Sử dụng kết quả nghiên cứu để viết luận văn, viết báo cáo và công bố kết quả rộng rãi.
 
 
Trung tâm Nghiên cứu y tế quốc tế “Nghiên cứu nhóm bệnh nhân nhiễm HIV ở Hà Nội ”
Nghiên cứu để đưa ra khuyến nghị thông qua kết quả điều trị HIV.
※5   Bắt đầu nghiên cứu nhóm dựa vào bệnh viện năm 2007 theo J-GRID. Nghiên cứu tiếp tục được thực hiện và kết quả được công bố bằng các bài luận văn.
 
Kagaku Ryouhou no ryouiki vol4, 2017.
PLOS One 11 (3): e0150781, 2016.
Trung tâm Nghiên cứu y tế quốc tế “Dự án hình thành mạng lưới nghiên cứu lâm sàng toàn cầu đặt trung tâm ở khu vực Châu Á”
Xây dựng mạng lưới nghiên cứu lâm sàng toàn cầu. Hình thành nền tảng cơ quan nghiên cứu lâm sàng quốc tế có thể thí nghiệm lâm sàng chung dựa trên quy định về thuốc, nghiên cứu để xúc tiến EBM hoặc phát triển kỹ thuật y tế.
 
※6   Từ tháng 4 năm 2015 bắt đầu triển khai nghiên cứu lâm sàng. Chưa có báo cáo kết quả nghiên cứu.
 
 
Trung tâm Nghiên cứu y tế quốc tế “Nghiên cứu nâng cao chất lượng quản lý bệnh thận mãn tính, khảo sát lọc máu ở Hà Nội, Việt Nam”
Tiếp tục nghiên cứu để nâng cao chất lượng chăm sóc và khảo sát việc lọc máu đối với những bệnh nhân bị thận mãn tính có liên kết với ISN. Để thực hiện được nghiên cứu này, tiến hành nghiên cứu để nâng cao quản lý lọc máu thông qua hội nghị quản lý trị liệu bệnh thận mãn tính. 
※6   Tổ chức hội nghị ở Bệnh viện Bạch Mai có sự tham gia của 1 bác sĩ chuyên môn thận và 1 kỹ sư của NCGM để nâng cao quản lý trị liệu bệnh thận mãn tính. Sau đó, tiếp nhận 2 bác sĩ chuyên môn thận và 1 điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai tới thực tập ở NCGM.  
Viện Nghiên cứu lao “Nghiên cứu bệnh lao ở Việt Nam, nghiên cứu chủng M. tuberculosis kiểu gen Bắc Kinh và tính kháng kháng sinh”
Tăng cường liên kết nghiên cứu về lao giữa Việt Nam và Nhật Bản, nghiên cứu để phòng ngừa sự lây lan của HIV-TB và tính kháng kháng sinh
※5   Từ năm 2015 đến năm 2020 nghiên cứu lâm sàng. Công bố luận văn trong quá trình tiếp tục nghiên cứu. Influence of the polymorphism of the DUSP14 gene on the expression of immune-related genes and development of pulmonary tuberculosis. Genes Immun. 2016 Jun 17(4):207-12.
Viện Nghiên cứu lao “Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm lao tiềm ẩn trong đội ngũ ngành y tế ở Hà Nội Việt Nam”.
Tăng cường liên kết nghiên cứu về lao giữa Việt Nam và Nhật Bản, nghiên cứu xác định nguyên nhân rủi ro nhiễm lao thông qua việc lý giải khả năng miễn dịch lao mãn tính để phòng ngừa nhiễm lao.
※5   Từ năm 2015 đến năm 2020 nghiên cứu lâm sàng. Công bố luận văn trong quá trình tiếp tục nghiên cứu. Circulating granulysin levels in healthcare workers and latent tuberculosis infection estimated using interferon-gamma release assays. BMC infect Dis. 2016 Oct 18;16(1):580.
Trung tâm Nghiên cứu y tế quốc tế, Viện Nghiên cứu lao “Nghiên cứu đồng nhiễm lao và HIV ở Hà Nội Việt Nam”.
Tăng cường liên kết nghiên cứu về lao giữa Việt Nam và Nhật Bản, xác định nguyên nhân rủi ro của HIV – TB, nghiên cứu để xây dựng cơ chế trị liệu hiệu quả  
※5   Từ năm 2015 đến năm 2018 nghiên cứu lâm sàng. Kết quả  nghiên cứu chưa được báo cáo.  
Trung tâm Nghiên cứu y tế quốc tế, Viện Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia “Nghiên cứu dịch tễ học, lâm sàng bệnh nhiễm trùng hô hấp nặng bao gồm cả cúm”.
(Dự án nghiên cứu ứng dụng bệnh truyền nhiễm AMED (dự án nghiên cứu xúc tiến phát triển thuốc mới đối với bệnh truyền nhiễm mới nổi, bệnh truyền nhiễm tái nổi))
Xây dựng và phổ biến bộ chuẩn đoán bệnh lý đường hô hấp truyền nhiễm đơn giản và nhanh chóng sử dụng phương pháp Direct RT-LAMP, tình trạng của hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) do nhiễm cúm gà, tìm hiểu cơ chế phát bệnh và tiến tới xác lập phương pháp điều trị.
Như bên trái   Từ năm 2015 đến năm 2019 nghiên cứu lâm sàng. Kết quả  nghiên cứu chưa được báo cáo.  
Trung tâm Nghiên cứu y tế quốc tế “Hoạt dụng giám sát chống vi khuẩn trong phòng chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện”.
Hoạt dụng thông tin, tiến tới hỗ trợ phát triển hệ thống quản lý vi khuẩn kháng thuốc và truyền nhiễm trong bệnh viện
 
※6   Nghiên cứu lâm sàng từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2018.
 
 
Trung tâm Nghiên cứu y tế quốc tế “Nghiên cứu về nhiễm trùng y tế và nhiễm khuẩn kháng kháng sinh ở Việt Nam”.
Nghiên cứu dịch tễ học bệnh truyền nhiễm liên quan như nhiễm trùng máu và nhiễm khuẩn do vi khuẩn gram âm đa kháng.
 
※5   Nghiên cứu dịch tễ học từ tháng 4/2012 đến tháng 3/2017. Chưa có báo cáo kết quả.
 
 
Trung tâm Nghiên cứu y tế quốc tế “Phân tích dịch tễ học phân tử vi khuẩn gram âm đa kháng”.
Tập hợp một cách có hệ thống các vi khuẩn gram âm có tính kháng đối với 3 loại hoạt chất Aminoglycosid, Quinolone, Carbapenem được phân tách tại các cơ quan y tế của Việt Nam, phân tích cấp gen những tính chất đó và hỗ trợ biện pháp.
    
※5   Nghiên cứu phân tích dịch tễ phân tử từ năm 2015 đến 2019.  Chưa có báo cáo kết quả nghiên cứu. 
 
 
Trung tâm Nghiên cứu y tế quốc tế “Nghiên cứu các biện pháp chống sốt rét và tăng cường hệ thống chăm sóc y tế”
Để cung cấp thông tin liên quan tới việc khống chế sốt rét ở Việt Nam, Nepal, tiến hành phỏng vấn dựa trên khung hệ thống chăm sóc y tế do WHO xây dựng và nghiên cứu nhằm xác định hiệu quả  của việc can thiệp khống chế
 
※6   Nghiên cứu từ tháng 10/2014 đến tháng 3 năm 2017. Chưa có báo cáo kết quả nghiên cứu.
 
 
Trung tâm Nghiên cứu y tế quốc tế “Nghiên cứu nhằm tối ưu hóa việc cung cấp dịch vụ y tế để phát triển bảo hiểm y tế toàn dân hoạt dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bản”.
(AMED dự án nghiên cứu để xúc tiến giải quyết vấn đề y tế trên quy mô toàn cầu)
Phát triển, cải thiện mạng lưới thu thập thông tin quản lý y tế, cùng với Trung tâm Nghiên cứu y tế quốc tế (NCGM) xây dựng cơ chế theo dõi, quản lý thông tin lâm sàng như kiểm tra sinh lý ở các cơ sở y tế của các nước đang phát triển, sử dụng công nghệ vệ sinh nhân tạo của Cơ quan Nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA), hỗ trợ nâng cao kỹ thuật điều trị bệnh tật và xem xét khả năng hướng dẫn về thói quen lối sống đối với bệnh nhân mắc bệnh về lối sống. 
 
Như bên trái   Tiến hành nghiên cứu từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 3 năm 2017. Tiến hành phát triển, cải thiện thiết bị y tế đo khả năng vận động , đây là yếu tố không thể thiếu đối với bệnh nhân mắc bệnh về lối sống, tập hợp từ vệ tinh thông tin môi trường ảnh hưởng tới hoạt động con người và đã tạo dựng một hệ thống kết hợp các yếu tổ với nhau.    
 
(Khung hợp tác hỗ trợ)
※1 : Những hoạt động đang triển khai trong khuôn khổ viện trợ vốn vay ODA, viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ kỹ thuật, phái cử tình nguyện viên JICA (bao gồm cả những hoạt động đã kết thúc sau tháng 10 năm 2017). Những dự án viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ cấp cơ sở và những dự án đã kết thúc được nêu như dưới
※2 : Dự án xúc tiến triển khai quốc tế về kỹ thuật y tế, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội
※3 : Hỗ trợ kỹ thuật quy mô nhỏ JICA
※4 : Dự án phổ cập, kiểm chứng, kinh doanh JICA, dự án xúc tiến phổ cập kỹ thuật của doanh nghiệp tư nhân
※5 : Chương trình Nghiên cứu quốc tế về bệnh truyền nhiễm (J-GRID) của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Cơ quan Nghiên cứu Phát triển Y học Nhật Bản
※6:Nội dung khác (từ nguồn chi phí quản lý, tiền đóng góp, doanh nghiệp tự điều chỉnh kinh phí…)
 
Những hợp tác ODA chủ yếu từ trước đến nay (tên dự án, đường link các dự án ODA…)
(Hợp tác vốn vay : 1 dự án)
Dự án phát triển bệnh viện tỉnh, vùng https://www.jica.go.jp/oda/project/VNXIII-9/index.html
 
 
(Hợp tác viện trợ không hoàn lại : 8 dự án)
Dự án Nâng cấp trang thiết bị y tế hiện đại cho Bệnh viện Phụ sản
https://www.jica.go.jp/oda/project/0960930/index.html
Dự án Xây dựng khu thí nghiệm an toàn sinh học cấp 3 đặt tại Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương
https://www.jica.go.jp/oda/project/0608400/index.html
Dự án Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
https://www.jica.go.jp/oda/project/0509200/index.html
Dự án Nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện Đà Nẵng
https://www.jica.go.jp/oda/project/0411700/index.html
Dự án Nâng cấp Bệnh viện Trung ương Huế
https://www.jica.go.jp/oda/project/0400300/index.html
Dự án Nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện Nhi Trung ương
https://www.jica.go.jp/oda/project/0301900/index.html
Dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất vắc xin sởi
https://www.jica.go.jp/oda/project/0300500/index.html
Dự án Nâng cấp Bệnh viện Bạch Mai
https://www.jica.go.jp/oda/project/9800100/index.html
 
(Hỗ trợ kỹ thuật 15 dự án )
Nghiên cứu cơ chế lây lan và xây dựng mô hình kiểm soát vi khuẩn kháng thuốc trong lĩnh vực quản lí an toàn vi sinh thực phẩm
https://www.jica.go.jp/oda/project/1102131/index.html
Dự án tăng cường kiểm tra nhằm đảm bảo độ an toàn của thực phẩm nông thủy sản 
https://www.jica.go.jp/oda/project/1100223/index.html
Dự án phổ biến sổ tay chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên toàn quốc
https://www.jica.go.jp/oda/project/0900423/index.html
Dự án tăng cường liên kết an toàn sinh học, nâng cao năng lực xét nghiệm ở phòng thí nghiệm đối với mầm bệnh có nguy cơ cao
https://www.jica.go.jp/oda/project/1000107/index.html
Dự án nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ngành y tế
https://www.jica.go.jp/oda/project/0900434/index.html
Dự án chuyển giao kỹ thuật sản xuất vắc xin sởi
https://www.jica.go.jp/oda/project/0601761/index.html
Dự án Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế khu vực miền Trung
https://www.jica.go.jp/oda/project/0601704/index.html
Dự án tăng cường dịch vụ y tế tỉnh Hòa Bình
https://www.jica.go.jp/oda/project/0601703/index.html
Dự án Bệnh viện Bạch Mai
https://www.jica.go.jp/oda/project/0601683/index.html
Dự án tăng cường dịch vụ y tế khu vực Tây Bắc
https://www.jica.go.jp/project/vietnam/022/index.html 
Dự án sức khỏe sinh sản 1&2
http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/fd8d16591192018749256bf300087cfd/66fdfd1557b730f7492575d1003554b7?OpenDocument
http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/fd8d16591192018749256bf300087cfd/6a45e32051a787b8492575d100354e29?OpenDocument
Dự án Tăng cường dịch vụ y tế phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế miền Nam http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/0/eea2e3f179cbb9df492576f600126abb?OpenDocument
Dự án tăng cường liên kết và tăng cường chức năng phòng thí nghiệm để nâng cao năng lực đối phó, dự phòng bệnh truyền nhiễm
http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/fd8d16591192018749256bf300087cfd/d23d3a1c3ee87475492580de0079e41e?OpenDocument
Dự án chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin hỗn hợp sởi rubella
https://www.jica.go.jp/oda/project/1200366/index.html 
 
 
(Dự án viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ cấp cơ sở : 45 dự án)
※Viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ viện trợ những dự án có quy mô nhỏ, người dân được hưởng lợi trực tiếp từ dự án với mục đích hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội ở các nước đang phát triển (tổng số tiền tài trợ cho mỗi dự án không quá 10 triệu yên). Đối tượng nhận viện trợ của khung viện trợ quy mô nhỏ là các tổ chức hoạt động phi lợi nhuận như tổ chức NGO có hoạt động triển khai tại các nước đang phát triển, các đơn vị hành chính địa phương, các tổ chức giáo dục, cơ sở y tế…
 
Dự án cung cấp thiết bị y tế cho khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị năm 2018
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000427123.pdf
Dự án xây dựng trạm y tế xã Bình Chân, tỉnh Hòa Bình năm 2018
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000427123.pdf
Dự án cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Phú Cát tỉnh Bình Định năm 2018
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000455801.pdf
Dự án cung cấp trang thiết bị y tế chuyên khoa mắt cho bệnh viện mắt tỉnh Quảng Nam năm 2018
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000455801.pdf
Dự án trang bị thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long năm 2018
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000335.html
Dự án trang bị thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp năm 2018
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000335.html
Dự án cung cấp thiết bị cho Trung tâm dự phòng bệnh xã hội tỉnh Quảng Ninh (năm 2017)
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000339524.pdf
Dự án Xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (năm 2017)
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000339524.pdf
Dự án xây dựng căn bếp mẫu cho trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn (năm 2017)
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000313577.pdf
Dự án cung cấp trang thiết bị và xe ô tô cho hoạt động khám lưu động tỉnh Thừa Thiên Huế (năm 2017)
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000313577.pdf
Dự án nâng cấp Trạm y tế xã Bình Lãnh tỉnh Quảng Nam
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000313577.pdf
Dự án nâng cấp Trạm y tế xã Tam Đa tỉnh Tuyên Quang (năm 2017)
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000313577.pdf
Dự án cung cấp thiết bị OCT cho Bệnh viện mắt Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (năm 2017)
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000294857.pdf
Dự án xây dựng lại Trạm y tế xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận năm 2017
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000256.html
Dự án trang bị thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre năm 2017
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000256.html
Dự án trang bị thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An năm 2017
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000256.html
Dự án trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên năm 2017
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000231.html
Dự án trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng năm 2017
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000231.html
Dự án trang bị thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ năm 2017
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000231.html
Dự án trang bị xe cấp cứu cho trạm y tế xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang năm 2017
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000231.html
Dự án cung cấp trang thiết bị Trung tâm chăm sóc người cao tuổi OriHome thành phố Hà Nội năm 2016
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000239435.pdf
Dự án mở rộng Trung tâm y tế xã Khánh Lợi tỉnh Ninh Bình năm 2016
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000239435.pdf
Dự án mở rộng Trung tâm y tế phường Lam Hạ, tỉnh Hà Nam năm 2016
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000239435.pdf
Dự án mở rộng Trung tâm y tế xã Hoài Đức tỉnh Bình Định năm 2016
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000239435.pdf
Dự án mở rông Trung tâm y tế xã Ba Thành tỉnh Quảng Ngãi
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20160328_signingceremony_jp.pdf
Dự án cung cấp trang thiết bị y tế Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20160330_signingceremony_jp.pdf
Dự án mở rộng Trung tâm y tế xã Thanh Cuong tỉnh Bắc Giang
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20160330_signingceremony_jp.pdf
Dự án mở rộng Trung tâm y tế xã Yển Khê tỉnh Phú Thọ
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20160330_signingceremony_jp.pdf
Dự án mở rộng Trung tâm y tế xã Liên Hòa tỉnh Hải Dương
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20160330_signingceremony_jp.pdf
Dự án mở rộng Trung tâm y tế xã Thái Dương tỉnh Hải Dương
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20160330_signingceremony_jp.pdf
Dự án mở rộng Trung tâm y tế thị trấn Bần Yên Nhân tỉnh Hưng Yên
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20141112_signing_ceremony_JP.pdf
Dự án mở rộng Trung tâm y tế xã Đức Chính tỉnh Hải Dương
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20141112_signing_ceremony_JP.pdf
Dự án cung cấp trang thiết bị cho Bệnh viện phong Chí Linh tỉnh Hải Dương
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20141112_signing_ceremony_JP.pdf
Dự án mở rộng Trung tâm y tế xã Văn Lung tỉnh Phú Thọ
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20141226_signing_ceremony_jp.pdf
Dự án mở rộng Trung tâm y tế xã Bảo Linh tỉnh Thái Nguyên
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20141226_signing_ceremony_jp.pdf
Dự án cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20150213_signingceremony_jp.pdf
Dự án mở rộng Trung tâm y tế xã Đồng Lạc tỉnh Phú Thọ
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20150320_signingceremony_jp.pdf
 
Dự án mở rộng Trung tâm y tế xã Tân Kỳ tỉnh Hải Dương
 https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20150320_signingceremony_jp.pdf
Dự án cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm trẻ em khuyết tật Thụy An Hà Nội
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20150320_signingceremony_jp.pdf
Dự án cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20150320_signingceremony_jp.pdf
Dự án cung cấp thiết bị y tế cho Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi Phù Đổng, Hà Nội 
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20150320_signingceremony_jp.pdf
Dự án cung cấp thiết bị y tế cho Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/20150320_signingceremony_jp.pdf
Dự án mở rộng Trung tâm y tế xã Bình Bộ tỉnh Phú Thọ
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/LE%20KY%2015-1-14_jp.pdf
Dự án cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt Thanh Hóa
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/LE%20KY%2015-1-14_jp.pdf
Dự án cung cấp thiết bị y tế cho Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Tuyết Thái
https://www.vn.emb-japan.go.jp/document/pdf/LE-KY-20-2-14-JP.pdf
 
Dự án hỗ trợ quy mô nhỏ của JICA : 1 dự án
Dự án phổ biến kỹ thuật chăm sóc sức khỏe ở thành phố Hồ Chí Minh, Hội Phúc lợi xã hội Hikaru  
https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/shien/vie_09.html
 
Dự án phổ cập, kiểm chứng, kinh doanh JICA, dự án xúc tiến phổ cập kỹ thuật của doanh nghiệp tư nhân (5 dự án)
Dự án kiểm chứng, phổ cập mô hình hỗ trợ kỹ thuật liên kết sử dụng ICT (Công ty ViewSend ICT)
https://www2.jica.go.jp/ja/priv_sme_partner/document/117/a1424688662024.pdf
 
Dự án kiểm chứng, phổ cập mạng lưới thông tin y tế địa phương nhằm nâng cao chất lượng y tế (Công ty Dự án kỹ thuật )
https://www2.jica.go.jp/ja/priv_sme_partner/document/146/1402381_summary.pdf
 
Dự án kiểm chứng, phổ cập nhằm nâng cao tiêu chuẩn khám chữa bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh (Công ty Apel)
https://www2.jica.go.jp/ja/priv_sme_partner/document/250/F26034_summary.pdf
 
Dự án thúc đẩy, phổ biến cơ chế bác sỹ dinh dưỡng (Công ty Ajinomoto)
http://libopac.jica.go.jp/images/report/1000026130.pdf
 
Dự án thúc đẩy, phổ cập hệ thống quản lý phân phối nguyên liệu y tế (Công ty dịch vụ y tế Alfresa)
http://libopac.jica.go.jp/images/report/1000033430.pdf
 
(Khác (phái cử chuyên gia JICA): 1 dự án)
Cử chuyên gia cố vấn chính sách cho Bộ Y tế: Tư vấn chính sách cho Bộ Y tế nhằm đạt được mục tiêu “Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân” (UHC) (tháng 8 năm 2016 đến tháng 1 năm 2019).
 
※Bảng tổng hợp được liệt kê theo trình tự ngẫu nhiên. Đây là bảng tổng hợp dựa trên những thông tin đã được công bố hoặc thu thập từ các tổ chức thực hiện hoạt động hợp tác. Đối với những thông tin cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc muốn đưa vào bảng tổng hợp này, đề nghị Quý vị liên lạc tới Đại sứ quán Nhật Bản.


 
Đầu mối liên lạc
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Ban Kinh tế (phụ trách: Mr Momoi)
Mail: ryusuke.momoi@mofa.go.jp
Tel:+84-24-3846-3000
Fax:+84-24-3846-3044